ھ.پ.گ اسامی ۴ شهید را اعلام کرد

نیروهای مدافع خلق (ه.پ.گ) اسامی ۴ شهید را منتشر و اعلام کرد: رفقایمان اِریش، پارتیزان، شاهو و باران؛ قهرمانانه جنگیدند و به کاروان شهیدان پیوستند.

ھ.پ.گ اسامی ۴ شهید را منتشر و اعلام کرد: رفقایمان اِریش، پارتیزان، شاهو و باران با دفاع از کرامت، سرزمین‌ و آینده‌ی آزادمان، در تاریخ نام خود را جاودان کردند. با احترام یادشان را گرامی می‌داریم و تعهد می‌دهیم که به یاد و راهشان وفادار بمانیم.

مرکز اطلاع‌رسانی و مطبوعاتی نیروهای مدافع خلق درباره ۴ گریلای شهید اعلام کرد:

خلق کورد بی‌وقفه مبارزه می‌کند تا کفن نسل‌کشی را که قرن‌هاست سعی شده آنها را در آن بپیچند پاره کنند، رستاخیزی صورت دهند و به پا خیزند، موجودیتشان را مورد قبول واقع گردانند و آزادانه زندگی کنند. خلق کورد با تقدیم صدها هزار شهید و با تحمل رنجی عظیم و با مقاومت تاریخی خود، استوار مانده است. با خط‌مشی مبارزەی آزادی که رهبر آپو ۵٠ سال پیش آن را شروع کرد، رزمیده است. دولت فاشیست ترکیه که دشمن قسم خورده خلق کورد است، در سال ٢٠٢٢ که یکصدمین سال این سیاست نسل‌کشی بود، تلاش کرد با اشغال مناطق حفاظتی مدیا، جنبش آزادی کوردستان را تضعیف کند و امید خلق کورد را بەکلی از بین ببرد. ولی گریلاهای آزادی کوردستان با مقاومتی بی‌نظیر موضعی فدائیانه نشان دادند و دورەی مقاومتی افسانەای را خلق کردند، دشمن را متوقف کرده و طرحهایش را ناکام گذاشت. آنهایی که در این مبارزه از جان خود گذشتند، وجود خود را به آینده آزاد خلقمان تقدیم کردند. شهدایمان زیباترین فرزندان خلقمان هستند. از این تبار، رفقایمان اِریش، پارتیزان، شاهو و باران بودند که این مقاومت تاریخی را خلق کردند، قهرمانانه رزمیدند و به کاروان شهیدان ملحق شدند.

رفقایمان اِریش، پارتیزان، شاهو و باران با دفاع از کرامت، سرزمین‌ و آینده‌ی آزادمان، در تاریخ نام خود را جاودان کردند. با احترام یادشان را گرامی می‌داریم و تعهد می‌دهیم که به یاد و راهشان وفادار بمانیم.

به همه خلق کوردستان و بویژه خانواده‌های گرانقدر شهدای دلاورمان که مقاومت ملی را از گَوَر تا آگری، از روانسر تا هزخ توسعه دادند تسلیت عرض می‌کنیم.

 

اطلاعات هویتی رفقایمان به شرح زیر است:

کد: اِریش آوند گَوَر

نام و شهرت: معصوم کورکماز اوزک

محل تولد: گَوَر

نام مادر و پدر: صالحه- ثروت

زمان و محل شهادت: 2 اکتبر ٢٠٢٢/ مناطق حفاظتی مدیا

 

کد: پارتیزان تایلان

نام و شهرت: ادریس بوزکورد

محل تولد: آگری

نام مادر و پدر: آلتون، شفیق

زمان و محل شهادت: 2 اکتبر ٢٠٢٢/ مناطق حفاظتی مدیا

 

کد: شاهو تولهلدان

نام و شهرت: ناصر فرجی

محل تولد: روانسر

نام مادر و پدر: فانوس، علی

زمان و محل شهادت: ۲۷ اکتبر ٢٠٢٢/ مناطق حفاظتی مدیا

 

 

کد: باران هزخ

نام و شهرت: رضوان دمیر

محل تولد: شرناخ

نام مادر و پدر: هدیه، شهاب‌الدین

زمان و محل شهادت: ٢٣ نوامبر ٢٠٢٢/ مناطق حفاظتی مدیا