راوا: زنان افغان و کورد با هم در برابر حملات بطور مشترک فعالیت خواهند کرد

انجمن زنان انقلابی افغانستان (راوا) حملات دولت اشغالگر ترکیه و ایران علیه مردم کورد را به شدت محکوم کرد و اعلام کرد که انقلاب زنان کورد مایه امید همه زنان خاورمیانه شده است.

راوا در پیام خود به جامعه زنان آزاد روژهلات کوردستان (کژار) بر حملات دولت‌های اشغالگر و مقاومت مردم کورد به ویژه زنان در برابر آنها تاکید کرد.

راوا با محکوم کردن شدید حملات دولت‌های ترکیه و ایران علیه مردم کورد خاطرنشان کرد که مبارزه و انقلاب زنان کورد مایه امیدواری همه زنان خاورمیانه شده است.

در ادامه این پیام آمده است: «به عنوان زنان افغانستان و کوردستان، با هم در برابر حملات بطور مشترک فعالیت خواهیم کرد. این اولین بار نیست که دولت فاشیستی ترکیه حمله می‌کند. سال‌هاست که مردم کورد را هدف گرفته و زنان مبارز کورد را به شهادت می‌رساند. با این حال کشورهای جهان هیچ موضعی در برابر این جنایت‌ها اتخاذ نمی‌کنند و سکوت را انتخاب می‌کنند. زنان افغان از همان آرمان زنان کورد دفاع می‌کنند. به همین دلیل است که ما از مبارزه زنان کورد علیه ظلم و اشغالگری حمایت می‌کنیم. ما اعدام چهار زندانی کورد توسط رژیم ایران را نیز محکوم می‌کنیم.»