زنان در زندان قرچک ورامین به مناسبت سالروز قتل حکومتی ژینا امینی دست به اعتراض زدند

نیروهای یگان ویژه زندان برای سرکوب این اعتراضات وارد بند معترضان شده و اقدام به ضرب و شتم شدید زندانیان و شلیک تیر ساچمه‌ایی به طرف تعدادی از معترضان کردند.

به گزارش شبکه‌ی‌ حقوق بشر کوردستان، امروز شنبه ۲۵ شهریور، زندانیان زن در زندان قرچک ورامین به مناسبت سالروز قتل حکومتی ژینا امینی دست به اعتراض زدند.

براساس گزارش این نهاد حقوق بشری، نیروهای یگان ویژه زندان برای سرکوب این اعتراضات وارد بند معترضان شده و اقدام به ضرب و شتم شدید زندانیان و شلیک تیر ساچمه‌ایی به طرف تعدادی از معترضان کردند.

یکی از زندانیان زن در تماس بسیار کوتاه تلفنی با خانواده‌اش از وقوع آتش‌سوزی در زندان زنان قرچک ورامین همزمان با این اعتراضات خبر داده است.

در حال حاضر زندانیان زن که تعدادی از آنها مجروح شده‌اند در بخش هواخوری زندان نگهداری می‌شوند.