زرین روکن: زنان نویدبخش آزادی روژهلات کوردستان و ایران هستند

زرین روکن عضو شورای اجرایی ک.ژ.ک اظهار کرد که زنان نویدبخش آزادی در شرق کوردستان و ایران هستند. روکن از زنان خواست با سازماندهی مشترک خود مبارزه را به پیش برند.

زرین روکن، عضو شورای اجرایی کنفدرالیسم زنان کوردستان (ک.ژ.ک) در گفتگو با خبرگزاری فرات به ارزیابی سیاست‌های رژیم زن‌ستیز ایران پرداخت.

عضو شورای اجرایی ک.ژ.ک در آغاز سخنان خود یادآور شد انقلاب زنان با پیشاهنگی رهبر خلق کورد عبدالله اوجالان امروز با رهنمودها و سیاست‌ورزی زنان به یک واقعیت اجتماعی غیرقابل انکار مبدل شده است. روکن افزود:"در تمامی جهان، در کوردستان، در روژهلات کوردستان و ایران به نقطه امید آزادی زنان و جوامع تحت ستم مبدل شده است. مرحله انقلاب که پیشاهنگی آنرا زنان روژهلات کوردستان بر عهده دارند با تکیه بر مبانی مستحکم ملت دمکراتیک و زنان سازماندهی شده اراده را به جامعه بازگردانده و سیستم ایران به هیچ عنوانی توان سرکوب‌ کردن این مبارزه را ندارد."

زرین روکن با تأکید بر نقش سرنوشت‌ساز زنان در روژهلات کوردستان و ایران افزود، "به صراحت می‌توانیم بگوییم شرایط و فرصت‌ مناسبی برای پیشبرد مبارزه آزادی زنان وجود دارد."

روکن گفت:"در ایران و روژهلات کوردستان ممکن نیست بدون انقلاب زن تغییری در ذهنیت، فکر و هویت مرد روی دهد و تحولات تازه روی دهند. زیر رژیم اشغالگر حاکم بر ایران به انحای مختلف در تلاش است به پیشاهنگی زن در تحول جامعه پایان دهد. رژیم درصورت موفقیت در این خصوص از تأثیرگذاری زنان بر جامعه می‌کاهد و جنگ نرم را به پیش می‌برد."

زرین روکن به جایگاه زن در فلسفه رهبر خلق کورد اشاره کرده و گفت:"مبحث آزادی زن یکی از پایه‌های استراتژی فلسفه رهبر خلق کورد عبدالله اوجالان است. زنان جهان نه تنها جایگاه زن در فلسفه رهبر آپو را مشاهده می‌کنند بلکه همزمان آنرا به عنوان پروژه رهایی و آزادی خود می‌پذیرند. رژیم ایران از این رو به زنان حمله‌ور می‌شود تا نیروی سازماندهی آنان را تضعیف و در نهایت خنثی کند. زن‌ستیزی را در جامعه ترویج می‌دهد. پس بنابراین انقلاب زن در ایران و روژهلات کوردستان بیش از هر زمان دیگری نیازمند ایستار و سازماندهی زنان است."

فعالیت‌ها باید نیرومندتر ادامه یابند

زرین روکن با اشاره به اینکه مبارزه زنان کوردستان با شعار «ژن، ژیان، آزادی» به هویت خویش دست یافته است گفت:"این شعار در سرتاسر جهان به فریادی برای زندگی آزاد مبدل شده است. در تظاهرات برای ژینا امینی در روژهلات کوردستان و ایران زنان و مردان با هم این شعار را سر دادند. نیروی «ژن، ژیان، آزادی» درس عبرت بزرگی به دولت‌های اشغالگر داده است. خلق‌های ایران لازم است پیرامون این شعار مطالبات و خواسته‌های خود را طرح کرده و راه‌حل‌ها را بیافرینند و فعالیت‌های نیرومندانه‌تر و گسترده‌تری را به مرحله اجرا بگذارند.

زن سرچشمه زندگیست، خود زندگیست. باید یادآور شد که زن هویت خود را از این حقیقت می‌گیرد. به همین دلیل زنان روژهلات کوردستان و ایران رابطه‌ای عمیق با زندگی، جامحه، عشق و مقاومت دارند. حملات نابودگرانه‌ای که علیه آنان صورت گرفته است را خنثی می‌کند و ایرانی آرام و شایسته برای زنان بیافریند."

آزادی در ایران با نیروی سازماندهی زنان ممکن است

زرین روکن در ادامه اظهارات خود گفت:"انتظار می‌رود پیشاهنگی زنان تحولات اجتماعی بزرگ و خیزش‌ها در ایران را به موفقیت برساند. زیرا زنان پیشاهنگی مبارزه آزادی و دمکراسی را در تمامی عرصه‌ها بر عهده گرفته‌اند. هدف اولیه قیام زنان در ایران محقق شده است. بازخواست نظام، حسابخواهی از خشونت و حاکمیت. لایه‌های مختلف جامعه خود را علیه فرادستی و حکومت، علیه مردسالاری و فاشیسم سازماندهی کرده‌اند و خواستار تغییر بنیادین در سیستم هستند."

زرین روکن عضو شورای اجرایی ک.ژ.ک در خاتمه سخنان خود یادآور شد:"نظام نوین زندگی اجتماعی با پشاهنگی زنان شکل می‌گیرد. اگر چه نظام مردسالار با فشار، سرکوب، قتل علیه زنان زندگی ژینا و شلیرها را از آنها گرفت، اما امروز خلقمان در هر جای ایران و روژهلات بپاخواسته و به سرهلدان ملحق شده است. قطعا زنان با سازماندهی خود نویدبخش آزادی در ایران و روژهلات کوردستان هستند. ما به موضع راسخ زنان درود می‌فرستیم و برای خیزش آنان آرزوی موفقیت و پیروزی داریم. قطع یقین با مبارزات زنان خورشید آزادی در ایران طلوع می‌کند."