برگزاری شب شعر در رقه به مناسبت ۲۵ نوامبر

دفتر سازماندهی زنان حزب آینده سوریه در رقه با شعار "اشغالگری خشونت است، با مقاومت هورین‌[ها] اشغالگری و فاشیسم را از میان برمیداریم" شب شعری در شهر رقه پایتخت پیشین خلاقت اسلامی برگزار شد.

در چارچوب مجموعه فعالیتهایی که به مناسبت ۲۵ نوامبر، روز جهانی مبارزه با خشونت علیه زنان برگزار شد، دفتر سازماندهی زنان حزب آینده سوریه در رقه با شعار "اشغالگری خشونت است، با مقاومت هورین[ها] اشغالگری و فاشیسم را از میان برمیداریم" شب شعری در شهر رقه پایتخت پیشین خلاقت اسلامی برگزار شد.

در این مراسم شماری از شاعران، فوزیه المیری، ماریه العاجل، اسماعیل الکدی، زیبا الشیخ و زنان این شهر همراه با اعضای سازمانها و کمیته‌های شهروندان در این شب شعر حضور یافتند.

فوزیه المیری شعر خود را تحت عنون خناس النار قرائت نمود که در آن آزارها و دردهای زنان را در زمان حضور داعش د راین شهر بازتاب می‌داد. ماریه العاجل نیز شعر خود را در رابطه با نقض حقوق زنان توسط تبهکاران و خشونت علیه زنان قرائت نمود. فوزیه المیری، شاعر و ادیب نیز زحمات و آلام زنان در جامعه را به طور اعم و دردهای اشغالگری را که زنان آزاد را هدف قرار می‌دهد در قالب شعری در این شب شعر قرائت نمود. اسماعیل الکدی و ریبا الشیخ نیز اشعاری را در رابطه با موضوع مادر و میهن قرائت کردند.