دویست میلیون شی‌‌ء باستانی موزه ملی برزیل در آتش سوخت

نیمه‌های شبه گذشته موزه ملی برزیل در ریودوژانیرو دچار آتش‌سوزی شد

نیمە‌های شبه گذشته موزه ملی برزیل در ریودوژانیرو دچار آتش‌سوزی شد

 

موزه ملی برزیل با قدمتی ۲۰۰ ساله در شهر ریو دوژانیرو در آتش‌سوزی شدید از بین رفت و گفته می‌شود که ۲۰ میلیون شی‌ء باستانی در آتش سوخته‌اند.

 

این موزه در ساعات پایانی دیشب ۲ سپتامبر / ۱۱ شهریور دچار حریق شد. از علت این آتش‌سوزی و تلفات محتمل انسانی هنوز گزارشی منتشر نشده است. آتش‌نشانی هنوز در رابطه با دلیل یا دلایل آتش سکوت کرده است.

موزه ملی برزیل وابسته به دانشگاه ریودوژانیرو و وزارت آموزش و پرورش در سال ١٨١٨ تأسیس شد. در این موزه مجموعه‌های متنوعی از مصنوعات باستانی مصری و قدیمی‌ترین فسیل‌های انسانی یافته‌شده در برزیل قرار گرفته بود.