رادیو "ولات" به عرصه رسانه‌های کردی می‌آید

از روز یکشنبه رادیو "ولات" به جمع رسانه‌های کردی وارد می‌شود

از روز یکشنبه رادیو "ولات" به جمع رسانه‌های کردی وارد می‌شود

 

رادیو "دَنگِ ولات" (صدای میهن) در زمینه‌های اجتماعی، سیاسی، فرهنگی و ادبیات فعالیت خواهد کرد و رسالت میراثداری رسانه‌های آزاد را در قبال جوامع کردستان بردوش خواهد گرفت.

 

برنامه‌های این رادیو شامل موزیک، ترانه، مجموعه‌‌ برنامه‌های روزانه و هفتگی و همچنین اخبار خواهد بود. قرار بر این است که این رادیو به بازتاب صدای زندانیان سیاسی کردستان بپردازد. این رادیو برنامه‌های خود را از اول اکتبر /٩ مهر ماه بر روی فرکانس ٧۵٢٠ کیلوهرتز (۴١ متر) و ٩۵٨٠ کیلوهرتز (٣١ متر) پخش خواهد کرد. رادیو دنگ ولات در مجموع ١٨ ساعت و نیم برنامه خواهد داشت.

 

این رادیو به لهجه‌های کرمانجی، زازایی، سورانی، هورامی و کلهری برنامه‌های خود را برای آحاد بخش‌های جامعه روی آنتن می‌فرستد.

 

همچنین صدای رادیو "دَنگِ ولات" بر روی ماهواره هم با این فرکانس‌ها قابل دریافت است:

ماهواره هاتبرد: فرکانس ١١٣٧٣- سیمبول ریت: ٢٧۵٠٠- افقی (هُریزنتال)

ماهواره نیل‌‌ست: فرکانس ١١٣۵۴، سیمبول ریت: ٢٧۵٠٠- عمودی (ورتیکال)