مرکز فرهنگی- هنری شهر طبقا افتتاح شد

کمیته فرهنگی شورای مردمی شهر طبقا، شب گذشته طی برگزاری مراسمی یک مرکز و فرهنگی-هنری در این شهر افتتاح کرد

کمیته فرهنگی شورای مردمی شهر طبقا، شب گذشته طی برگزاری مراسمی یک مرکز و فرهنگی-هنری در این شهر افتتاح کرد

 

پس از آزادسازی مناطق تحت تصرف داعش در شمال سوریه توسط نیروهای سوریه دمکراتیک، مسئولان خودمدیریتی این مناطق با همکاری ساکنین بومی سعی در بازگشت زندگی به این مناطق کرده‌اند.

 

در همین راستا، کمیته فرهنگ و هنر شورای مردمی شهر طبقا، یک مرکز فرهنگی و هنری را پس از بازسازی افتتاح کرد. این مرکز در حملات توپخانەای رژیم سوریه به داعش تا حدود زیادی ویران شده بود.

 

هند العلی، رئیس مشترک خودمدیریتی طبقا و اعضای شورای قانون گذاران این شهر از شرکت کنندگان در مراسم افتتاح مرکز فرهنگی بودند که بر استقرار جامعه ای آزاد و برابر تاکید کردند.