هفته فرهنگی کردها در بلژیک برگزار شد

پس از سه روز پنجمین هفته فرهنگی کردستان در بروکسل پایتخت بلژیک به کارهای خود خاتمه داد. این جشنواره سالانه طی پنج سال گذشته با استقبال بی‌نظیری روبرو شده است

پس از سه روز پنجمین هفته فرهنگی کردستان در بروکسل پایتخت بلژیک به کارهای خود خاتمه داد. این جشنواره سالانه طی پنج سال گذشته با استقبال بی‌نظیری روبرو شده است

 

روز پنج‌شنبه ٢٩ شهریور/ ٢٠ سپتامبر هفته فرهنگی کردستان در بلژیک آغاز شده بود.

 

در سه روز زمان برگزاری این فستیوال فعالیت‌های فرهنگی و هنری از جمله پایکوبی و رقص کردی، غذاهای محلی کردستان و تئاتر به نمایش درآمدند. در جشنواره امسال نمایشگاه کتاب هم دایر شده بود.

 

شایان ذکر است که هفته فرهنگی کردستان در بروکسل از سوی انستیتوی کردی بروکسل، کنگره ملی کردستان و مرکز جامعه کردها این جشنواره سالیانه را برگزار می‌کنند.