هنرمند مزگین طاهر: به حمایت از آوارگان ادامه می‌دهیم

مزگین طاهر هنرمند اُپرای کورد با برگزاری یک کنسرت از مقاومت روژاوا حمایت به عمل آورد

هنرمندان و روشنفکران شهر کلن در آلمان با هدف حمایت از برگزاری کنگره ملی کورد ابتکار عمل را بدست گرفتند. همچنین کنسرتی را برای کمک به آوارگان سریکانی و گریسپی برگزار نمودند.

هنرمند اُپرا مزگین طاهر که خود اهل روژاوای کوردستان است در گفتگو با خبرگزاری هاوار گفت:"هنر راه دفاع از خاک، شرف و راه ارتقای مقاومت است."

مزگین طاهر در خاطرنشان کرد که "کنسرتی با شعار 'فرهنگ و هنر در راه مقاومت و پافشاری' در مرکز محمد شیخو در شهر قامشلو برگزار می‌کنیم و اینچنین همبستگی خود را با آوارگان سریکانی و گریسپی نشان می‌دهیم. همه می‌دانیم که حملات اشغالگرانه ارتش ترک از ٩ اکتبر به آوارگی ساکنان مناطق سریکانی و گری‌ سپی انجامید."

این هنرمند کورد در ادامه افزود:" ما همچون هنرمندان کوردستان کنسرتهای دیگری را در بسیاری از مناطق اجرا خواهیم کرد و با آثار خویش از خلقمان حمایت می‌کنیم."

مزگین طاهر با تأکید بر لزوم وحدت کوردها به مقاومت مبارزان راه آزادی و خلق قهرمان و میهن‌دوست کوردستان درود فرستاد.