کودار: "علی‌اشرف درویشیان، نگارگر حقیقت بود"

جامعه‌ی دمکراتیک و آزاد شرق کردستان ـ کودار طی بیانیه‌ای درگذشت نویسنده‌ی شهیر و متعهد ، علی‌اشرف درویشیان را به عموم ملت کُرد ، ملت ایران و خانواده‌ی آن بزرگوار تسلیت عرض نموده و یاد و خاطره‌ی ایشان را گرامی می‌دارد

جامعه‌ی دمکراتیک و آزاد شرق کردستان ـ کودار طی بیانیه‌ای درگذشت نویسنده‌ی شهیر و متعهد ، علی‌اشرف درویشیان را به عموم ملت کُرد ، ملت ایران و خانواده‌ی آن بزرگوار تسلیت عرض نموده و یاد و خاطره‌ی ایشان را گرامی می‌دارد

 

کودار در بیانیه‌ی خود تعهد اخلاقی این نویسنده‌ی بزرگ را یادآور شده و آن را چنین توصیف می‌نماید : " علی‌اشرف درویشیان در مقام یک نویسنده‌ی متعهد نوک‌ قلمش را جهت کُرنش برای هیچ نظام خواهانِ تسلط بر اذهان و اندیشه‌ها نلغزاند. از این حیث ایشان نه برای حقیقت ، که با عمل خویش ، خودِ حقیقت را به رشته‌ی تصویر درآوردند."

 

کودار در ادامه‌ی بیانیه‌اش ضمن تجلیل از شخصیت مستقل این نویسنده ، تصریح کرده است : "ایشان با 'نه' بزرگ خویش به متابعت از گفتمان غالب بر فضای فکر و روان ایرانی ، الگویی جاویدان در حفظ استقلال و کرامت بیان بود. از این منظر علی‌اشرف درویشیان معلم آزادی و حقیقت و اخلاق خواهد ماند."

 

کودار در پایان بیانیه‌ی خود یاد و خاطره‌ی این معلم اجتماع را گرامی داشته و اعلام می‌دارد : "ما به مثابه‌ی جامعه‌ی دموکراتیک و آزاد شرق کردستان [کودار] سعی بر آن خواهیم داشت تا نظام چون اندیشیدن ایشان را بسط دهیم ."