نیروی مدافع زنان روژهلات ۸ مارس را گرامی داشتند

نیروهای مدافع زنان روژهلات کوردستان با شعار «ما با اتحاد زنان به پاکسازی و کشتار زنان پایان می‌دهیم» مراسمی به مناسبت ۸ مارس روز جهانی زنان مبارز برگزار نمودند.

گریلاهای نیروهای مدافع زنان (ه.پ.ژ)روز جهانی زنان زحمتکش را در کوهستان‌های کوردستان طی مراسمی گرامی داشتند.

جوانا سنه عضو شورای رهبری جمعیت زنان آزاد روژهلات کوردستان (کژار)، گُلان فهیم رئیس مشترک جامعه‌ی دمکراتیک و آزاد روژهلات کوردستان (کودار)، فراشین مهاباد عضو ستاد فرماندهی نیروهای مدافع زنان (ه.پ.ژ)، ویان کاروخ عضو شورای رهبری اتحادیه زنان جوان روژهلات کوردستان (ی.ژ.ج.ر) و روژدا زاگرس از فرمانده‌های ه.پ.ژ در این مراسم شرکت نمودند.

فراشین مهاباد در این مراسم سخنرانی کرده و گفت؛"ما ۸ مارس روز جهانی زنان زحمتکش را که به جشن مقاومت و آزادی تبدیل شده است، به رفقای زن، رهبر آپو که تفکر و فلسفه‌ی نجات زنان را ارائه نمود، به رفقای زن که برای آزادی، برابری و زندگی عادلانه قربانی داده و شهید شدند، به همه‌ی زنانی که زندگی را با تلاش و مبارزه زیبا می‌کنند و به همه‌ی آنهایی که در هر جا بدون وقفه مبارزه کرده‌اند، تبریک می‌گوییم. ما یاد همه‌ی شهدای زن و آنهایی را که برای زندگی که بر اساس تفکر زن‌ها بنیان گذاری شده باشد و برای آن که بشریت در جهانی آزاد زندگی کند، مبارزه کرده‌اند و به پیشاهنگ انقلاب بشریت تبدیل شده‌اند، گرامی می‌داریم."

فراشین مهاباد در ادامه‌ی سخنانش گفت، سیستم مردسالاری می‌خواهد به برده نمودن زنان ادامه دهد، اما علیه آنها قیام شده و مقاومت زنان مانند موجی در مقابل آنها ایستاده و مبارزات زنان در جهان به سطحی رسیده است که دیگر نمی‌توانند آن را متوقف کنند.

فراشین مهاباد به اهمیت سازماندهی زنان اشاره کرده و گفت؛"هر زمانی که تفکر و سازماندهی زنان رشد کرده است، زنان عمیق‌تر موجودیت خود را درک می‌کنند و زن وظیفه و مسئولیت خود در زندگی را بهتر می‌فهمد. از این راه می‌توان مانع از مرد زورگو و دروغگو هم شد. زنان جهان با این اراده و روحیه به استقبال ۸ مارس ۲۰۲۱ می‌روند."

عضو ستاد فرماندهی ه.پ.ژ گفت، با شعار "ما با اتحاد به پاکسازی و کشتار زنان پایان می‌دهیم" به پیشواز ۸ مارس روز جهانی زنان زحمتکش می‌رویم. وی افزود:"مرحله‌ی تازه‌ای آغاز شده است. این مرحله، مرحله‌ی زنان است. این مرحله، مرحله‌ی آزادی، دمکراسی و مرحله‌ی زندگی با طبیعت است. بدون شک به قربانیان بسیاری نیاز دارد، اما با پیشآهنگی زنان، بشریت به زندگی برابر و آزاد که لایق آن باشد، دست خواهد یافت".

فراشین همچنین اظهار نمود؛"جنبش آزادی زنان کورد دارای ارتش، حزب و سیستم است و اینگونه پیشاهنگی جنبش زنان منطقه را به عهده گرفته است. همچنین زنان در همه جای کوردستان خود را سازماندهی کرده‌اند و در خاورمیانه به امید خلق‌ها تبدیل شده‌اند. زنان کورد هر لحظه با مقاومت در بالاترین سطح در جهان جای خود را پیدا کرده و بر اساس روح زمانه مبارزه کرده‌اند، همچنین به اساس انقلاب روژاوای کوردستان تبدیل شده‌اند."

فراشین در ادامه‌ی سخنانش به فشار و ظلم رژیم ایران علیه زنان اشاره کرده و گفت، زنان کورد هدف فشارها و ظلم و ستم رژیم ایران قرار گرفته و علیه این فشار و ترور رژیم، به اهمیت سازماندهی و خود دفاعی اشاره کرد و گفت،"زنانی که دفاع ذاتی خود را تقویت کرده‌اند، زنانی هستند که از سیستم مردسالار انتقام گرفته‌اند. به همین دلیل باید همه‌ی زنان خود را بر اساس دفاع ذاتی سازماندهی کنند. خوددفاعی برای زنان مهم‌ترین نیاز زندگی است، چون نباید هرگز خود را به دولت و مرد تسلیم نمایند. برای آنکه کشتار و پاکسازی زنان پایان یابد، خوددفاعی نیازی مهم و اصلی است."

فراشین در بخش دیگری از سخنانش گفت،"زنانی که از ه.پ.ژ الهام می‌گیرند، و خود را در هر جای کوردستان بر اساس دفاع مشروع سازماندهی می‌کنند، برای زنان و خلق‌ها به منبع زندگی و امید تبدیل شدند. نماینده‌ی اول ارتش شدن زنان یژاستار است. در روژهلات ه.پ.ژ، در روژادا ی.پ.ژ، در باکور ی.پ.س ژن و در شنگال ی.ژ.ش است و زنان خود را به وسیله‌ی آنها خود را سازماندهی می‌کنند. همچنین به سازمان متحد زنان که با روح انترناسیونالیست به انقلاب کوردستان پیوسته‌اند و به مبارزات همه‌ی زنان سلام و درود می‌فرستم."

پس از ارائه‌ی سخنرانی‌ها مراسم با راهپیمایی و سر دادن شعارهای "ژن، ژیان، آزادی" و "بدون رهبری، زندگی ممکن نیست" پایان یافت.