یاد شهدای ماه می در بن گرامی داشته شد

علی باتمان نماینده‌ی کوماو در مراسم یادبود شهدای ماه می اعلام کرد راه شهدایی که می‌گفتند: «خاموش کردن این آتش خیانت است» را ادامه می‌دهیم‌.

در شهر بن آلمان یاد شهدای ماه می گرامی داشته شد.

این مراسم یادبود در مرکز جامعه‌ی دمکراتیک کورد بن برگزار شد و برخی از کوردستانی‌ها حضور داشتند.

علی باتمان نماینده‌ی سازمان خانواده‌ی شهدا (کوماو) در مراسم یادبود شهدای ماه می سخنرانی کرد و در شخصیت حقی کارَر یاد تمامی شهدای ماه می را گرامی داشت.

باتمان اعلام نمود خلق‌هایی که از شهدا و رهبر و فداکاری خود حفاظت نمی‌کنند محکوم به از بین رفتن بوده و در ادامه اعلام نمود راه شهدایی که می‌گفتند: «خاموش کردن این آتش خیانت است» را ادامه می‌دهیم‌.

در این یادبود شعار «شهدا نمی‌میرند» و «زنده باد رهبر آپو» و «ژن، ژیان، آزادی» سر داده شد.