اشعار ناگهان آکارسل در یک کتاب گردآوری شد

اشعار آکادمیست و روزنامه‌نگار ناگهان آکارسل در یک کتاب به اسم «نیسان‌» گردآوری شد.

عضو مرکز تحقیقات ژنئولوژی وآکادمیست و روزنامه‌نگار ناگهان آکارسل، در ۴ اکتبر ۲۰۲۲ در شهر سلیمانیه واقع در باشور کوردستان ترور شد. اشعاری که آکارسل سروده بودند، چاپ و منتشر شد.

این کتاب به اسم «نیسان» از سوی انتشارات (Jingehê) چاپ شده است. ویرایش این کتاب را روزنامه‌نگار فاطمه کوچاک و بکیر آوچی انجام داده‌اند و کتاب شامل ۷۰ صفحه است.