دیلان گوونچ: ما باید زبان کوردی را در همه عرصه‌های زندگی گسترش دهیم

دیلان گوونچ، عضو هیئت اجرایی مَد-دَر، بیان کرد که برای تبدیل شدن زبان کوردی به زبان آموزش، باید در هر زمینه‌ای از زندگی با ممنوعیت مبارزه کرد.

دیلان گوونچ، عضو هیئت اجرایی انجمن پژوهشی فرهنگ و زبان مزوپتامیا(مَد-دَر ) با خبرگزاری فرات (ANF) در مورد روز جهانی زبان مادری در ۲۱ فوریه صحبت کرد و گفت که سیاست دولت مبنی بر ممنوعیت زبان کوردی و یکسان‌سازی ادامه دارد.

دولت در تلاش است تا کوردها را به صورت فیزیکی نابود کند

دیلان گوونچ با بیان اینکه در ترکیه ساختار دولتی وجود دارد که سال‌هاست بر پایه یک زبان استوار است، گفت: «مشکل زبان کوردی از بدو تأسیس جمهوری وجود داشته است، به ویژه در مورد کوردها نکات زیادی وجود دارد. علیه زبان کوردی و زبان‌های دیگر در کنوانسیون لوزان چندین بند امضا شد.در قانون اساسی ۱۹۲۴ زبان کوردی و سایر زبان‌ها به جز ترکی ممنوع شد.این سیاست‌های یکسان‌سازی بدون وقفه از زمان تأسیس جمهوری ادامه داشته است. در مورد زبان با طرح اصلاحات شرق وارد عمل شد و با این طرح سعی کردند کودکان کورد را با کمک معلمان ترک جذب کنند. مفهوم دولت-ملت که با جمهوری شروع شد نمی‌خواست فرهنگ و زبان ملل مختلف حفظ شود و در مقابل آن سیاستی را در پیش گرفت. سیاست‌های تخریب زبان کوردی و نابودی آن از زمان جمهوری تاکنون ادامه داشته است. به همین دلیل کوردها مجبور به مهاجرت از جغرافیای خود شدند و نسل‌کشی بزرگی علیه آنها انجام شد. کوردها به دلیل سیاست‌های همسان‌سازی با نسل‌کشی فیزیکی مواجه شدند. از آنجایی که دولت نتوانست کوردها را از طریق نابودی فیزیکی نابود کند، سعی کرد فرهنگ و زبان آنها را جذب کند.»

سیاست‌های آسمیلاسیون ادامه دارد

دیلان گوونچ با اعلام اینکه با طرح اصلاحات شرقی، سیاست‌های همسان‌سازی زبان کوردی تا امروز ادامه دارد، گفت: «کوردها در کنار نسل‌کشی فیزیکی، فرهنگی و تاریخی، انکار شده و برای نابودی آنها تلاش کردند. همچنین هدف ترک کردن کوردها و اعمال اقدامات مجرمانه برای آموزش زبان ترکی است.برای افرادی که به زبان کوردی صحبت می‌کردند، جریمه‌های نقدی در نظر گرفته شد.این ممنوعیت با کمپین «ترکی صحبت کن بیشتر صحبت کن» ادامه یافت.این سیاست نیز بیشتر در زمینه آموزش و پرورش اجرا شد. معلمان ترک سعی کردند دانش آموزان کورد را در مدارس جذب کنند. این سیاست صدها سال است که ادامه دارد. در طول ۱۰ سال گذشته، دولت جذب زبان و فرهنگ را به ویژه با سیاست‌های جنگی افزایش داده است. آنها سعی کردند کوردها را از ارزشهایشان دور کنند و یک هویت کوردی محکوم ایجاد کنند. با سیاست‌های ۱۰ سال اخیر بین مردم دشمنی ایجاد می‌کنند. به دلیل این دشمنی، کوردهایی که به شهرهای ترکیه مهاجرت کردند، دستخوش کشتار شدند. در شهرهای ترکیه کوردها را به خاطر کورد بودنشان به قتل رساندند. دولت سیاست خصمانه ای را علیه کوردها اجرا می‌کند. این سیاست خصمانه همسان‌سازی را عمیقتر می‌کند. از آنجایی که کوردها مانند یک خلق پذیرفته نمی‌شوند، این باعث ترس در بین مردم می‌شود.»

هدف اساسی باید زبان کوردی باشد

دیلان گوونچ با بیان اینکه به دلیل سیاست‌های ملی‌گرایانه دولت‌ آک‌پ-م‌ه‌پ مانع آموزش به زبان مادری می‌شود، گفت: «آنها در سیاست‌های خود کورد، چرکس، رومان و همه مردم را در نظر نمی‌گیرند و جدی‌ترین سیاست‌های ناسیونالیستی علیه کوردها انجام می‌شود. در کوردستان موسسات کوردی توسط قیوم بسته شد موسسات فرهنگی ما با OHAK و KHK تصرف شد. هدف از این سیاست‌ها سرکوب و ارعاب کوردها است. خلق کورد هنر و فرهنگ و تاریخ و زبان خود را دارند. ما کوردها باید زبان خودمان را داشته باشیم. اخیراً کودکان کورد در کوچه و خیابان شروع به صحبت کردن به زبان ترکی کرده‌اند. این یک خطر بزرگ است. در مواجهه با این تهدید، ما به عنوان خانواده باید با فرزندانمان کوردی صحبت کنیم. ما باید زبان، تاریخ و فرهنگ خود را به فرزندانمان بیاموزیم. ما باید از زبان خود در هر زمینه‌ای از زندگی استفاده کنیم. ما باید زبان کوردی را در برابر سیاست‌های همسان‌سازی گسترش دهیم. خلق کورد می‌خواهند زبان کوردی زبان رسمی باشد و به زبان کوردی آموزش ببینند. خلق کورد تمایل خود را در میدان نشان می‌دهند. این حق طبیعی‌ترین حق ماست و باید به رسمیت شناخته شود. حق آموزش به زبان مادری نکته بسیار مهمی است. مبارزه ما تا زمانی که زبان کوردی زبان رسمی شود ادامه خواهد داشت. موسسات مرتبط با زبان کوردی باید روی فرهنگ و زبان کار کنند. نظرها هرچقدر هم متفاوت باشد، نقطه مشترک سیاست کوردها باید زبان کوردی باشد. با نسل جدید خود باید از زبان خود در همه زمینه‌ها محافظت کنیم. به این ترتیب ما می‌توانیم از زبان خود محافظت کنیم.»