گروە گُوَند اروپا در در فستیوال رقص خلق‌های بین‌المللی شرکت کرد

گروە گُوَند اروپا به نمایندگی از کوردستان در در فستیوال رقص خلق‌های بین‌المللی شرکت کرد.

گروە گُوَند اروپا که برای احیای رقص فولکلور کوردی در بسیاری از کشورهای اروپایی فعالیت می‌کند، در فستیوال رقص خلق‌های بین‌الملل که ۷ تا ۱۱ اکتبر در دیانو مارینا، سان رمو و کن فرانسه و ایتالیا برگزار شد، شرکت کردند.

استاد رقص گروە گُوَند اروپا دویگو اوزکایا دمیر اعلام کرد، فستیوال وظیفه‌ی مهمی در قبال پیش‌برد فرهنگ کورد و انتقال آن به نسل‌های آینده دارد، در رابطه با فستیوال نیز گفت: «قبل از ویروس کرونا، با کمیته‌ی تدارکات و برنامه‌ریزی فستیوال صحبت کردیم و گفتیم به عنوان کوردستانی‌های ساکن اروپا می‌خواهیم به نمایندگی از کوردستان در این فستیوال شرکت نماییم.

فستیوال در دیانو مارینا، سان رمو و کن برگزار شد و رقص فولکلور کوردستان به نمایش در آمد. این فرصت را داشتیم که با لباس‌های رنگارنگ و بازی‌های منطقه‌‌ی سرحد و کوچگری را اجرا کنیم. خوشحال شدیم که در چنین برنامه‌ای با شرکت بیش از ۱۵ کشور رقص و فولکلور خلق خود را معرفی کنیم. همچنین حضور خود در این فستیوال را دست‌آوردی برای فرهنگ خود می‌دانیم.»