هَدَپ روز زبان لازی را تبریک گفت

سخنگویان مشترک کمیسیون خلق‌ها و باورداشت‌های حزب دموکراسی و برابری خلق‌ها (هَدَپ) روز ۷ نوامبر روز زبان لازی (لازوری) را تبریک گفت.

یوکسل موتلو و محفوظ گولَریوز سخنگویان مشترک کمیسیون خلق‌ها و باورداشت‌های حزب دموکراسی و برابری خلق‌ها (هَدَپ) بیانیه‌ای ارائه کردند.

در این بیانیه، ۷ نوامبر به عنوان روز زبان لازی (زبان یکی از اقوام کهن ترکیه است) تبریک گفته شد.

در این بیانیه اعلام شده است که روز زبان لازی به منظور حمایت و ترویج فرهنگ و زبان لاز اعلام شده است و گفته شده است: «ما بار دیگر فراخوان خود را برای حمایت از زبان‌های مادری در ترکیه و آزادی آنها تکرار می‌کنیم. بایستی همه موانع پیش روی زبان مادری برداشته شوند و از زبان‌ها پشتیبانی صورت بگیرد.»