کلیپی برای سالگرد انقلاب "زن، زندگی، آزادی" تهیه شد

کمیته فرهنگ و هنر بیستون روژهلات کوردستان به مناسبت اولین سالگرد انقلاب «زن، زندگی، آزادی» کلیپی تهیه کرد.

کمیته فرهنگ و هنر بیستون روژهلات کوردستان به مناسبت اولین سالگرد انقلاب «زن، زندگی، آزادی» در روژهلات کوردستان و ایران کلیپی تهیه کرد.

در کلیپ تهیه شده، آهنگ «Çerxa Şoreşê» (چرخ انقلاب) به گویش سورانی خوانده شده و بخشی از صحنه‌های انقلاب ژن، ژیان، ئازادی به تصویر کشیده شده است.