کتاب «از کوه‌ها در مورد من بپرس» در نوروز منتشر خواهد شد

کتاب «از کوه‌ها در مورد من بپرس» اثر فریده آلکان توسط انتشارات میمان منتشر شد. این کتاب که با مشارکت نوای ژن برای انتشار آماده شده است، خوانندگان را به قلب گریلاهای بوتان می‌برد.

«جودی نام مقدس ۲۰ هزار ساله است،جاییست که کشتی نوح در آن آرام گرفت، الهام بخش جستجوگران است...

عشق کسانی است که به ریشه ایمان دارند، با نور بیدار می‌شوند

خودشناسی بیان تجربیات انسان در طول میلیون‌ها سال است...

 مهد کسانی است که تسلیم ستمگران نمی‌شوند، محل مقاومت کوردهای بین النهرینی است که از مردم کوهستان هستند، پناهگاه آنهاست.. .»

کتاب فریده آلکان با عنوان «از کوه‌ها در مورد من بپرس» با مشارکت نوای ژن آماده چاپ شده است. این کتاب در نوروز برای خوانندگان منتشر خواهد شد. در ۲۳ مارس جشن سال نو در فرانکفورت برگزار می‌شود. در این مراسم این کتاب در غرفه چاپخانه میمان عرضه می‌شود. همچنین می‌توانید کتاب را از آدرس pirtukxane.net انتشارات میمان سفارش دهید.