کتاب عصیان کورد در میانه‌ی هستی و آزادی معرفی شد

کتاب عصیان کورد در میانه‌ی هستی و آزادی نوشته‌ی «هردی دلبر‌» در کتابخانه‌ی هژار موکریانی در استان حلبجه معرفی شد.

با حضور چشمگیری از شهروندان و نویسندگان شهر حلبجه و اطراف آن امروز دوشنبه طی مراسمی ویژه در کتابخانه‌ی هژار موکریانی 'کتاب عصیان کورد در میانه‌ی هستی و آزادی' به علاقه‌مندان معرفی شد.

هردی دلبر به خبرگزاری فرات (ANF) گفت: «نوشتن این کتاب در میدان روشنگری باشور کوردستان ضروری بود. در ادامه‌ی سخنانش اعلام کرد که برای درک وضعیت جامعه‌ی کوردی و تمامی درگیری‌های خاورمیانه به این نیاز داریم که از دیدگاهی کوردی تمامی عرصه‌های زندگی را مورد تحلیل و ارزیابی قرار دهیم. در ادامه‌ی سخنانش این نویسنده اعلام کرد که تمامی بخش‌های این کتاب با استفادە از دیدگاه روشنگری رهبر آپو نوشته شده است که شامل ۶ بخش می‌باشد.»

در پایان مراسم این کتاب بین حضار توزیع شد.