مبارزه فرهنگی با نسل‌کشی

گروه هنری کرمنج با رقص علیه نسل‌کشی می‌جنگند

«گروه هنری کُرمِنج» ٣٠ سال پیش توسط کوردهای ساکن حلب سوریه برای حفظ آداب و سنن نیاکانشان تشکیل شد. اعضای این گروه می‌گویند از طریق فرهنگی با نسل‌کشی مبارزه می‌کنند.

سال ١٩٩٢ بود که گروهی از بزرگسالان کورد برای جلوگیری از فراموشی فرهنگ عفرینی یک گروه هنری در حلب بنام کُرمِنج تأسیس کردند. این گروه تاکنون به فعالیت خود ادامه می‌دهد.

مصطفی سلیمان وقاس، عضو ۶۴ ساله این گروه می‌گوید در آنزمان بخاطر ممنوعیت‌های دولت دمشق، مخفیانه با دهانشان موسیقی می‌نواختند و تمرین رقص می‌کردند. این گروه برخی مواقع برای اجرای رقص به لبنان می‌رفت و گاهی در مراسم نوروزی یا حین جشن‌های ملی دیگر ظاهر می‌شد.

نام این گروه برگرفته از اسم کوهی در عفرین است که کُرمِنج نام دارد. کوردهای ساکن حلب عمدتا از اهالی عفرین هستند. مصطفی سلیمان می‌گوید هر یک از رقص‌های ما بیانگر بخشی از قصە‌های تاریخ کهن ما است. او تاریخچه برخی از این رقص‌ها را توضیح می‌دهد.

امینه موسی، زن ۶٧ ساله که از ٢٣ سال پیش عضو این گروه است نیز می‌گوید آنها لباس‌های سنتی می‌پوشند تا فرزاندان نسل‌ جدید تاریخ گذشتگان خود را بدانند. رنگ‌های سبز، سرخ و زرد، ترکیب اصلی این لباس‌ها را شکل می‌دهد. این گروه با فعالیت فرهنگی خود در برابر نسل‌کشی مبارزه می‌کند.