مجموعه اشعار «سەرەوژێری (وارونگی)» منتشر شد

مجموعه اشعار دیگری به قلم ریوار آبدانان عضو شورای ریاسیت کل کنفدرالیسم جوامع کوردستان (ک.ج.ک) تحت نام «سەرەوژێری (وارونگی)» به زبان کوردی منتشر شد.

مجموعه اشعار «سەرەوژێری(وارونگی)» نوشته‌ی ریوار آبدانان عضو شورای ریاسیت کل ک.ج.ک به زبان کوردی منتشر شد. آبدانان این مجموعه از اشعار نغز خویش را «به ژینا و همه آنانی که با خون خود، شعر «زن، زندگی، آزادی» را نوشتند»‌ تقدیم کرده. نشر چیا این اثر شعری را منتشر نموده.

ترجمه اشعار کوردی به زبان فارسی توسط خود شاعر انجام شده.

ریوار آبدانان اهل شهر آبدانان از توابع ایلام است که تاکنون مجموعه اشعاری را به زبان کوردی چاپ و منتشر کرده.

می‌توانید نسخه پی‌دی‌اف این اثر را از اینجا دریافت کنید:  کلیک