پایان هفته فرهنگی زنان کورد

هفته فرهنگی زنان، کورد کنسرت‌های جمیله دینچر و نرگس دلو به پایان رسید. نوره آلکش بیان داشت که آنان در سراسر هفته کوشیدند که فرهنگ، هنر و زبان کوردی را از جنبه‌های متفاوت نشان دهند و برای زنان دیگر خلق‌ها بازگو نمایند.

دفتر زنان کورد جنی با عنوان «هنر مقاومت» در میان روزهای ۲ تا ۸ مارس در پایتخت آلمان برلین برمبنای نمایشگاه هنر، پانل، خوراک کهن کوردی، نقش و نگار، آهنگ و آواز، بازی‌های محلی خلق کورد و معرفی پوشاک محلی کوردی همچنین سمینارهای ژنئولوژی و جشن برگزار شد. جشن ۸ مارس نیز با کنسرت‌های هنرمند جمیله دینچر و نرگس دلو به پایان رسید. 

کنسرت بعد از اکران فیلم موزیکال «آهنگ‌های گیسوان سرخ-ژن ژیان آزادی» آغاز شد. 

نماینده مجلس زنان ایزدی در برلین نوره آلکش در رابطه با هفته فرهنگی زنان کورد بیاناتی را ارائه داد و به مناسبت ۸ مارس به زنانی که برای آزادی کوردستان مبارزه می‌کنند تبرک گفت و در عین‌حال این روز را به رهبر خلق کورد عبدالله اوجالان نیز تبریک گفت. 

نوره آلکش گفت که آنان با هفته فرهنگی زنان کورد کوشیدند که فرهنگ، هنر و زبان کوردی را از جنبه‌های متفاوت نشان بدهند و برای زنان دیگر خلق‌ها نیز بازگو کنند و اظهار داشت: «صدها سال است که علیه جغرافیای ما سیاست‌های آسمیلاسیون اعمال می‌شود. به یمن رهبر آپو با مبارزه ۵۰ ساله ما فرهنگ و زبان خود را دوباره بدست آوردیم. هدف ما این بود که کهن‌ترین فرهنگ مزوپوتامیا و آداب و رسوم‌ها مقدس آن را معرفی کنیم. به مثابه زنان کورد لازم است در هر عرصه‌ی مبارزه جای بگیریم.» 

ترکان آکتاش نیز اشاره نمود که در روزهایی که ۸ مارس جشن گرفته می‌شود نیز زنان به قتل رسانده می‌شوند و گفت: «ما بسیار خوشحالیم که رهبری برای ما راه هر عرصه‌ای را هموار نموده است. با پاردایم رهبر آپو ما در هر عرصه صاحب نظر هستیم و در هر عرصه موجودیت و نمایندگی برابر خود را تداوم می‌دهیم.»