ترجمه و تدوین کتابچه «پریدن به داخل اتوبوس» توسط مرکز انتشارات پژاک

مرکز انتشارات پژاک کتابچه‌ی «پریدن به داخل اتوبوس» اثر «جان هالووی» را ترجمه و تدوین نموده و در اختیار عموم قرار داده است.

مرکز انتشارات پژاک اقدام به انتشار قریب ۲۰ کتابچه از نویسندگان و آکادمیسین‌های جهان کرده که در چارچوب «ابتکارعمل  بین‌الملل برای آزادی برای اوجالان»  دست به قلم برده و از کمپین بین‌المللی «آزادی برای اوجالان» حمایت کرده‌اند.

کتابچه «پریدن به داخل اتوبوس» نوشته «جان هالووی» که توسط مرکز انتشارات پژاک ترجمه و تدوین شده، در دسترس خوانندگان گرامی قرارگرفت.

اکنون کە کمپین بین‌المللی "آزادی جسمانی برای رهبر آپو، چارەیابی مسئلەی کورد" آغاز گشتە است، ارائەی این اثر در راستای این کمپین بودە و باور داریم کە با مبارزە در همەی عرصەهای اجتماعی، و در این مورد در حوزەی کارهای تئوریک می‌توان گام‌های استواری برداشت.

برای دانلود اینجا را کلیک کنید.