آزادی محمد خاطری و صدور قرار وثیقه برای حسین و برهان کمانگر

دادگاه کامیاران برای آزادی حسین و برهان کمانگر در مجموع ٩٠٠ میلیون تومان قرار وثیقه صادر کرده است

   شبکه حقوق بشر کوردستان در گزارشی از آزادی محمد خاطری شهروند کورد کامیارانی خبر داده است. محمد خاطری روز ۱۵ مردادماه توسط نیروهای امنیتی در روستای «شاهینی» کامیاران بازداشت شده بود و با سپردن وثیقه ۳۰۰ میلیون تومانی آزاد شده است. همچنین روز گذشته دادگاه کامیاران برای آزادی حسین کمانگر و خواهر‌زاده‌اش برهان کمانگر قرار وثیقه صادر کرده است.

   قرار وثیقه تعیین‌شده توسط دادگاه کامیاران برای آزادی حسین و برهان کمانگر به ترتیب ۵۰۰ و ۴۰۰ میلیون تومان است.

   حسین کمانگر ۱۵ دی‌ماه سال گذشته و برهان کمانگر نیز ۱۵ مردادماه سال جاری توسط نیروهای امنیتی در شهر کامیاران بازداشت شده‌اند.

   بنابر آمار گردآوری شده از سوی این مرکز حقوق بشری  از اواسط دی ماه سال گذشته تاکنون، حداقل ۲۲ شهروند و فعال کورد کامیارانی توسط نیروهای امنیتی در این شهر بازداشت و بیش از ۲۵ نفر نیز از سوی ستاد خبری اداره اطلاعات و سازمان اطلاعات سپاه به صورت تلفنی احضار و برای چندین ساعت مورد بازجویی قرار گرفته‌اند.

   از این افراد تنها حسین کمانگر، برهان کمانگر و باسام مرادی همچنان در زندان کامیاران به سر می‌برند و دیگر شهروندان بازداشتی با سپردن وثیقه تا پایان مراحل دادرسی موقتاً آزاد شده‌اند.