روزه‌ی مرگ در جنوب کردستان برای پایان دادن به حصر اوجالان

مروان ممدوح اُزدمیر میهن‌دوست کردستانی با هدف پایان دادن به انزوای رهبر خلق کرد عبدالله اوجالان در شهر سلیمانیه از امروز دست به روزه مرگ زد

  مروان ممدوح ازدمیر در نشستی مطبوعاتی در مرکز کارگران مزپوتامیا هدف از آغاز روزه مرگ را با افکار عمومی در میان گذاشت. در این نشست نمایندگان حزب اتحاد دمکراتیک. جنبش آزادی، سازمان زنان آزادیخواه کردستان، جبهه دمکراتیک خلق و اعضای جنبش جوانان میهن‌دوست شرکت کردند.

  مروان ممدوح ازدمیر جوان اهل جولمرگ از امروز در مرکز مزوپتامیا واقع در شهر سلیمانیه جنوب کردستان در همبستگی با مقاومت زندانیان اعتصاب غذا و روزه‌ی مرگ و همچنین شکستن انزوای رهبر خلق کرد عبدالله اوجالان در کنفرانسی رسانه‌ای روزه مرگ را آغاز کرد.

  اُزدمیر با اشاره به اعتصاب غذای گسترده در زندان‌ها و همچنین روزه مرگ ٣٠ زندانی سیاسی کردستان گفت:" دشمن با تداوم حصر می‌خواهد آینده‌ی خلقمان را سیاه کند، زیرا رهبری نه تنها یک فرد بلکه بنیان فلسفه‌ی آزادی است. با انزوا می‌خواهند فلسفه زندگی آزاد را خفه کنند. من به مقاومت زندانیان درود می‌فرستم و یاد شهدای زندان را گرامی می‌دارم.  از امروز در سلیمانیه در اعتراض به حصر رهبر خلق کرد دست به روزه‌ی مرگ می‌زنم. تنها مخاطب ما در این مقاومت آقای اوجالان بوده و تنها وی قادر به توقف این مقاومت است."

  ازدمیر در ادامه با اشاره به سیاست‌های دولت ترک برای به شکست واداشتن مقاومت زندانیان کردستانی گفت:"دسیسه‌های رژیم برای به شکست کشاندن مقاومت زندان‌ها ناکام ماند. به همه اعلام می‌کنم تا زمانی که حصر در کار است مقاومت ادامه دارد. مگر اینکه حصر پایان یابد، رهبری در ارتباط مستقیم و مداوم با خلقمان باشد و وکلا و خانواده به شیوه‌ای منظم با وی دیدار کنند، تنها و تنها در اینصورت است که به روزه مرگ پایان می‌دهم."

  ازدمیر در خاتمه سخنان خود گفت:"به کمک خلقمان در جنوب، هنرمندان، روشنفکران و جوانان این بخش از کردستان یقین دارم، معتقدم که در این راه ما هم‌میهنان خود را تنها نخواهند گذاشت و این مقاومت را اعتلا می‌بخشند."

  نشست مطبوعاتی در مرکز کارگران مزپوتامیا با سردادن شعارهای "زنده‌باد رهبر آپو" و "زنده‌باد مقاومت‌ زندانیان" به پایان رسید.