آغاز کمپین در شبکه‌های اجتماعی برای پایان دادن به محاصره کمپ مخمور

در شبکه های اجتماعی کمپینی برای پایان دادن به محاصره‌ی کمپ پناهجویان مخمور آغاز شد.

برای آنکه حکومت هولیر (حزب دمکرات کوردستان عراق و اتحادیه میهنی کوردستان) هر چه سریعتر به محاصره‌ی  ١٢ هزار نفر غیرنظامی در کمپ مخمور پایان دهند، در شبکه‌های اجتماعی کمپینی آغاز شده است.

در این کمپین هنرمندان و سیاستمداران کورد و کاربران فضای مجازی از حکومت اقلیم کوردستان می‌خواهند، به محاصره‌ی کمپ مخمور پایان دهند.

در این کمپین تصاویر کمپ مخمور با هشتک (#Ambargobirakujiye)  منتشر شده و همچنین نوشته شده است "از حکومت باشور کوردستان می‌خواهیم به محاصره‌ی کمپ به طور کامل پایان دهد. مانع رخ دادن یک فاجعه‌ی انسانی شوید و فورا خدمات بهداشتی و پزشکی را به کمپ ارائه کنید. فورا به محاصر‌ه‌ی کمپ پایان دهید".

پس از ۱۷ ژوئیه‌ی ۲۰۱۹ که یکی مسئولان عالی‌رتبه سازمان استخباراتی میت ترکیه با نام عثمان کوسه در هولیر به هلاکت رسید، حکومت هولیر کمپ پناهجویان مخمور را که تحت نظارت سازمان ملل است، محاصره کرد.

این محاصره تاکنون مدت ٨ ماه و ۱۴ روز است ادامه دارد. ساکنین کمپ ۱۲ هزار تن هستند که با دشواری نیازهای معیشتی خود را تامین می‌کنند. در حال حاضر نیز به دلیل شیوع ویروس کرونا خطر بزرگی ساکنین کمپ را تهدید می‌کند.