آوستا: بازگشت مردم شنگال بهترین پاسخ به دشمن است (١)

"بازگشت به زادگاه خویش، بازگشت به خویش است، بازگشت به دین، باور، فرهنگ و ارزشهای خویش. از اینرو بازگشت خلقمان از کمپ‌های باشور و مناطق دیگر بسیار معنادار است. البته فقط بازگشتن کافی نیست، باید آنهایی که بازمی‌گردند، از هر لحاظ خود را سازماندهی کنند."

سوزدار آوستا عضو شورای عمومی ریاست کنفدرالیسم جوامع کوردستان (ک.ج.ک) به مناسبت ۶مین سالگرد قتلعام شنگال و ۷۳مین فرمان [ایزدی‌ها به قتلعام‌ خود از سوی مسلمانان فرمان می‌گویند] علیه ایزدی‌ها با خبرگزاری فرات صحبت کرد.

آوستا در آغاز شهدای ۷۳مین فرمان و همه‌ی انسانهایی که از ابتدای فرمان تاکنون قربانی شده‌اند، را گرامی داشت.

آوستا گفت؛"۷۳مین فرمان در سوم آگوست ۲۰۱۴ علیه شنگال علیه همه‌ی ایزدخان انجام شد. آنهایی را که برای این قتلعام برنامه‌ریزی کردند و از تبهکاران داعش حمایت کردند، را محکوم می‌کنم. در وجود شهدای این فرمان، همه‌ی شهدای ایزد خان و کوردستان را که قربانی شده‌اند، ارج می‌نهم و به خانواده‌هایشان تسلیت می‌گویم. در چنین روز غمباری خود را شریک رنج‌های آنها میهدانم. به مناسبت آن روزی که آنهایی که اجازه‌ی موفقیت این فرمان را ندادند و به شیوه‌ای قهرمانانه از کوهستان‌های کوردستان به شنگال رفتند، مبارزان رهبر آپو در ه.پ.گ و یژا ستار و همچنین از روژاوای کوردستان ی.پ.گ و ی.پ.ژ خود را به شنگال رساندند و اجازه ندادند فرمان به هدف خود برسد و در قبال آن شهید شدند، در وجود رفیق دلگش، آرمانج، فنیار و اورهان یادشان را گرامی می‌دارم. قهرمانی آن‌ها هرگز توسط بشریت و خلق ایزدخان فراموش نخواهد شد. آنها همیشه وامدار این قهرمانان خواهند بود."

تراژدی‌هایی که در شنگال رخ داد تراژدی قرن ۲۱ بود

آوستا به اهداف و نقشه‌ی قتل عام و پاکسازی شنگال اشاره کرد و گفت؛"این حملات که علیه جامعه‌ی ایزدیمان انجام شد، حمله‌ای برنامه ریزی شده بود. این حمله، حمله‌ای سیاسی، فکری و هشیارانه بود و به صورت عمدی و در چهارچوب ذهنیت ضد ایزدی انجام شد، چون جامعه‌ی ایزدی دربردارنده‌ی فرهنگ مزوپوتامیا است، در وجود خود علیرغم همه‌ی کشتارها و قتل‌عام‌ها و فرمان‌ها از فرهنگ و اندیشه و تاریخ و ارزشهای بشری خویش محافظت کرده است. برای آنکه خود را تسلیم اسلامگرایی تندرو نکند، آیین خود، فرهنگ خود، ارزش‌های خود و وجود و هویت خود را حفظ کرد. این حمله که توسط داعش انجام شد، ابتدا توسط اردوغان تبهکار و هم پیمانانش برنامه‌ریزی شد و آن‌ها در آن دخیل بودند. امروز ما این را به خوبی می‌بینیم که فرمان با هر شیوه‌ای می‌خواست این جامعه را از بین ببرد و پاکسازی کند. هم کودکان و هم سالمندان را قتل‌عام کرد و زنان را اسیر کردند و در خیابانها خرید و فروش کردند. کرامت و ارزش‌های جامعه‌مان را به بازی گرفتند. تاکنون نیز سرنوشت هزاران زن و کودک نامشخص است چون در بازارهای بین‌المللی فروخته شدند. تراژدیی که در شنگال رخ داد، تراژدی قرن ۲۱ بود. بشریت یک بار دیگر در وجود شنگال و ایزدخان، با تراژدی بسیار دشواری مواجه شد. قتل‌عام و پاکسازی جامعه‌ی ایزدی تنها علیه یک گروه نبود، بلکه خواستند در وجود جامعه‌ی ایزدی، ارزش و بهاهای خلق کوردستان و کوردها را از بین ببرند. اینگونه خواستند جامعه‌ی ایزدی را به کلی از تاریخ پاک کنند و نابود کنند."

سوم آگوست برای جامعه‌ی ما سبب صیانت از خود شد

سوزدار آوستا اعلام کرد، با پیشاهنگی دختران وپسران گریلا این فرمان در شنگال معکوس شد و به میراث ایزدی تبدیل شد. آوستا گفت؛"علیه این حمله مقاومتی بزرگ در شنگال ایجاد شد که بسیار مقدس بود. جنبش آپویی به شنگال وارد شد، این ورود امری تاریخی بود. دخالتی با برنامه بود، فداکارانه بود و با هشیاری انجام شد. مسئولیتی بزرگ بود. به دلیل این دخالت قهرمانانه و قربانیان بزرگی که تقدیم شد، ۳۵۰ تن شهید شدند. اینگونه شکوه بشریت و ایزدی‌ها حفظ شد. قهرمانیی که در شنگال انجام شد، قهرمانیی افسانه‌ای بود. علیه تبهکاران داعش هم گریلاهای آزادی و هم زمان مقاومت مردم که در کوهستان شنگال رخ داد. هزاران تن در کوهستان شنگال بدون آنکه چیزی در دست داشته باشند، حتی ارزش معنوی و روحیه‌ی پشت بستن به خود، از آنها گرفته شده بود اما با این حال نیرومند بود، خواستشان برای آزادی به آنها امر می‌کرد، وابسته بودن به خاک مقدس، فرهنگ و اندیشه و آیین خود، وابستگی محکمی بود، به همین دلیل به پایه‌ی مقاومت تبدیل شد و در کوهستان شنگال جایگاه خود را یافت. شانه به شانه و لحظه به لحظه این مبارزات بر دوش گریلاهای آزادی انجام گرفت. بر این اساس ۳ آگوست برای جامعه‌ی ما به روز صیانت از خود تبدیل شد. علیه این حمله‌ی ناجوانمردانه، دختران و پسران شنگال یگانهای مدافع شنگال و یگانهای زنان شنگال را تأسیس کرده و به سنگر مبارزه رفتند. پس از فرمان آنچه انجام شد، فقط شکست تبهکاران داعش نبود، بلکه هم زمان بذر فلسفه‌ی زندگی آزاد در شنگال کاشته شد. چگونه از خود دفاع کند، چگونه خود را اداره کند و خود را پرورش دهد. چگونه بتواند بر روی پای خود بایستد و اقتصاد خود را رشد دهد و چگونه آینده‌ی خود را بنیاد نهد، همه‌ی اینها پایه‌ریزی شد. تا به امروز با رنج و خستگی بسیار، با فداکاری بزرگ، به مقاومت خود را به اکنون رساندند."

نباید هیچ کس مسئولیتهایش را رها کند، حملات ادامه دارند

سوزدار آوستا در ادامه گفت؛"جامعه‌ی ایزدی تسلیم نشد و خاکش را رها نکرد. یک بار دیگر شنگال را به محل آزادی بدل کرد. برای آنچه با آرامش در کنار سایر خلق‌های منطقه زندگی نکنند، به آنها حمله می‌شود. در حال حاضر نیز فرمان ادامه دارد. نباید هیچ کس فکر کند فرمان پایان یافته است و نباید گفته شود بدون آنکه مسئولیتم را به عهده بگیرم می‌توانم در شنگال زندگی کنم. اینگونه نیست. در حال حاضر فرمان با شیوه‌های مختلف به ویژه به دست اردوغان و باخچلی فاشیست و حکومتشان ادامه دارد. از سال ۲۰۱۵ به بعد همان طور که شنگال آزاد شد، حملات آغاز شدند. حمله‌ی سوم مارس به خانه‌سور در ۲۰۱۷ و همچنین ۵ حمله‌ی هوایی دولت فاشیست ترک که تاکنون انجام شده است. همچنین تحریم‌ها ادامه دارند. هدف از این حملات هدف قرار دادن اراده‌ی آزاد و خودسازماندهی است. با پیشاهنگی زنان و جوانان ایزدخان مردم در مقابل تانک‌های دولت ترک خود را سپر کردند. نمون‌ی آنرا در سوم مارس ۲۰۱۷ دیدیم. قهرمانانی مانند اُرهان، چکدار و دختر ایزد خان رفیق نازی ناییف قوال خود را در مقابل تانک‌ها سپر کردند و با سنگ حمله کرده و به پیشاهنگ قیامها تبدیل شدند و اجازه ندادند کسی به ایزدخان وارد شود. تاکنون نیز حملات ادامه دارند و علیه اتحاد خلق ما هستند، علیه خلق ما هستند، حمله علیه پیشرفت و زندگی آزاد است. حمله در کل علیه جامعههی ایزدی است. خوب می‌دانند که ایزدخان بدون شنگال ممکن نیست و کوردستان نیز بدون ایزد خان امکان ندارد. به هم واسته هستند. بهای مقدس کورد و کوردستان است. به همین دلیل به کوردها حمله می‌شود و می‌خواهند اراده‌ی خلقمان را از بین ببرند."

بهترین پاسخ به دشمن بازگشتن به زادگاه خویش است

آوستا با اشاره به نقش جامعه‌ی ایزدی در ۷مین سالگرد فرمان گفت،"به مناسبت ۶مین سالگرد که وارد سال هفتم فرمان می‌شویم، باید دید که در این ۶ سال شنگال چه پیشرفتی کرده است و اکنون در چه سطحی قرار دارد. از نبودن، خود را درست کرد. از خاکستر خود دوباره برخاست. با هر شیوه‌ای خود را به پیش می‌برد. قبل از هر چیز بازگشت خلقمان بهترین و مقدسترین کار است. در سال ۷م فرمان، بهترین پاسخ به دشمن این است که به خاک خود بازگردند. بازگشت به خاک خود، بازگشت به هویت خویش است، به آیین خود، به باور خود، به فرهنگ خودشان، باید خلقمان کمپ‌های باشور کوردستان و مناطق دیگر را ترک کنند و به شنگال بازگردند. این کار بسیار با معنی است.

فقط بازگشت هم کافی نیست. باید آنهایی که بازمی‌گردند خود را سازماندهی کنند. خود را پرورش دهند و در دستگاه‌ها و سازمان‌های شنگال جای گیرند. قبل از هر چیز در دفاع شنگال سهیم شوند. در یگانهای مدافع شنگال، در یگانهای زنان شنگال و در آسایش ایزدخان سهیم شوند. باید دست به دفاع ذاتی بزنند. خود از خود دفاع کنند و به کسی امید نداشته باشند و منتظر کسی نباشند.

خوددفاعی و سهیم شدن در دستگاه‌ها مانع از فرمان سفید می‌شود

آنهایی که بازمی‌گردند نباید بگویند، می‌رویم و بر همان اساس گذشته زندگی می‌کنیم. بدون شک ۶ سال است دستاوردهایی بدست آورده شده است. بیشتر از آب و غذا بیشتر نیاز به خوددفاعی، سازماندهی و آباد کردن است. نیاز به شنگالی مستقل و دمکراتیک است. به همین دلیل همه باید در دستگاه‌ها و سازماندهی سهیم شوند. جوانان خود را سازماندهی کنند. اینگونه می‌توانند مانع فرهنگ و آسمیلاسیون و فرمان سفید شوند.

قبل از هرچیز نیاز به صلح و آشتی وجود دارد

آوستا در ادامه‌ی سخنانش گفت؛"اتحاد میان جامعه‌ی ایزدخان بسیار مهم است. پیشاهنگان جامعه‌ی ما مانند رهبر ایزدخان، رفیق مام ذکی شنگالی برای اینها مبارزه می‌کرد. هم زمان سالگرد فرمان است و سالگرد مام ذکی است. سالگرد قتل عام سیبا شیخ خدر، تل عزیر و کوچو است. رفیق ذکی شنگال برای شنگالی مستقل و دمکراتیک، برای شنگالی دارای اراده، برای شنگالی که خود را اداره کند، شبانه روز مبارزه کرد و در این راه شهید شد. برای بلند کردن خط و راه رفیق ذکی و گسترش مبارزات باید قبل از هر چیز اتحاد میان خود را درست کنیم. من به جامعه‌ی ایزدخان می‌گویم، تفکر سیاسی شما هر چه که باشد فرقی نمی‌کند، باید برای منافع جامعه‌ای متحد تلاش کرد. امری عادیست که نظرات سیاسی متفاوت باشد، اما برای هویت دینی، اجتماعی و دفاع از خاک باید متحد بود. این اتحاد می‌تواند مانع فرمان شود. همه باید فداکار باشند و به مسئولیت خود عمل کنند."

باید خلق در مقابل جاسوس‌ها و خائنین هشیار باشد

آوستا در مورد نقشه‌ها و توطئه‌های اخیر هشدار داد و گفت،"آنهایی که جاسوسی و خیانت می‌کنند، آنهایی که می‌خواهند حکومت خود را بر شنگال تحمیل کنند، باید خلقمان هشیار اقداماتشان باشد و آنها را نپذیرد. باید در مقابلشان ایستاد. ما نظارت می‌کنیم و در رسانه‌ها می‌بینیم. تلاشها و توطئه‌های بسیاری انجام می‌دهند. می‌خواهند اراده‌ی سازمان یافته را از بین ببرند. این اراده و سازماندهی که در شنگال درست شده است، در ابتدا وجود نداشت. اما اراده‌ی سیاسی خلقمان به عنوان شورای خودمدیریتی دمکراتیک، حزب آزادی و دمکراتیک ایزدخان، جنبش آزادی زنان ایزدخان، یگانهای جوانان ایزدخان که با اراده‌ی شهدا درست شده‌اند، جزء مشروعترین دستگاه‌ها هستند. غیر اینها تحمیل اراده‌ای دیگر قابل قبول نیست. به همین دلیل باید خلقمان در مقابل این بازی‌ها هشیار باشد. خلق ایزدخان و همه باید متحد باشند. آنهایی که متحد نمی‌شوند، آنهایی که نمی‌خواهند جامعه‌مان مستقل باشد، باید در مقابلشان واکنش نشان داد. نباید اجازه داد یک بار دیگر بر شنگال غالب شوند. نباید اجازه داد شنگال را برای منافع خود به کار گیرند."