احزاب جنوب کردستان می‌توانند در اتحاد نیروهای منطقه نقشی مهم ایفا نمایند

ک.ن.ک در روژاوای کردستان کنفرانسی را با مشارکت ۲۸ حزب در چهارچوب تحولات منطقه و فشارهایی که بر جنوب و روژاوای کردستان اعمال می‌گردد، برگزار خواهد کرد.  سلیمان عرب اعلام کرد، احزاب جنوب کردستان می‌توانند نقشی مهم را در این کنفرانس ایفا نمایند.

   در چهارچوب تحولات منطقه و حملات و فشار دولت‌های اشغالگر علیه دستاوردهای خلق کرد در روژاوا و جنوب کردستان، ک.ن.ک تدارکات برگزاری کنفرانسی در روژاوا را برای دستیابی به راه‌حل آغاز کرده است. ک.ن.ک خواستار مشارکت تمامی جریانات سیاسی در این کنفرانس شد. سلیمان عرب نماینده پ.ی.د در جنوب کردستان اعلام کرد، احزاب ی.ن.ک و پ.د.ک قادر هستند نقشی مهم را در این کنفرانس ایفا نمایند.

   سلیمان عرب نماینده‌ی حزب اتحاد دمکراتیک پ.ی.د در جنوب کردستان در مصاحبه‌ای با خبرگزاری فرات درباره‌ی تحولات روژاوا، برگزاری کنفرانس ک.ن.ک و تلاش‌ها برای دستیابی به چاره‌یابی سخن گفته و اعلام کرد، "روژاوای کردستان در سال‌های گذشته از چندین مرحله حساس گذار نمود. برهه‌ی جنگ، مقاومت، ایجاد سیستم و در همان وقت طرح پروژه‌ای برای سوریه و این مسائل سبب گشت ترکیه روژاوا را به عنوان تهدیدی علیه خود ببیند. ترکیه از اینرو در سال‌های گذشته با تمامی نیروی خود حملاتی سیاسی و نظامی را علیه روژاوا انجام داد. نه تنها ترکیه بلکه رژیم سوریه نیز با هدف بازگشت به موقعیت پیش از جنگ خواهان نابود ساختن نیرو و موقعیت ایجاد شده [شمال و شرق سوریه] است."

   سلیمان عرب درباره‌ی همکاری تعدادی از نیروهای کرد روژاوا در چهارچوب این سیاست‌ها اظهار داشت، "متاسفانه تعداد بسیار قلیلی از کردها در روژاوا خود را به عنوان جایگزینی نشان دادند. آنان خواهان نابود ساختن نیرو و سیستم روژاوا و کنترل منطقه بوده و هستند. تاکنون با این ذهنیت سیاست‌هایی را اعمال می‌کنند. اما در نهایت سیاستی که در منطقه انجام گرفت سبب شد تمامی توهم‌هایشان بر باد برود."

   نماینده پ.ی.د در جنوب کردستان با اشاره به ارتباط میان جنوب و روژاوای کردستان اعلام کرد، "بدون شک جنوب کردستان یکی از مهمترین دستاوردهای خلق کرد است و به عنوان روژاوا از جنوب کردستان انتظار حمایت و پشتیبانی داریم. اما متاسفانه سیاست‌هایی بسیار متفاوت از جمله حمایت از اپوزوسیونِ[وابسته به اردوغان]، جنگ رسانه‌ای علیه خلق و انقلاب روژاوا، ایجاد اَ.ن.ک.س به عنوان جایگزین سیستم روژاوا و سازماندهی و سازماندهی چند نیروی نظامی علیه روژاوا انجام گرفتند. در روژاوا بایستی تنها یک نیروی نظامی وجود داشته باشد در غیر این صورت جنگ برادرکشی روی خواهد داد، در این رابطه تجربیات جنوب کردستان را داریم که چگونه جنگ برادرکشی میان دو نیرو ایجاد شد. روژاوا به سیاست و نیرویی متفاوت نیازی ندارد. آن‌ها می‌توانند میان خلق خویش سیاست نموده و به خلق خود خدمت نمایند اما نباید با دشمنان همکاری نمایند."

​​​​​​​   سلیمان عرب در رابطه با برگزاری کنفرانس ک.ن.ک در روژاوا اعلام کرد، "برای حفظ دستاوردهایمان خواهان مشارکت تمامی جریانات سیاسی در این کنفرانس هستیم. امیدواریم جنوب کردستان در این رابطه همکاری نماید. ی.ن.ک و پ.د.ک می‌توانند نقشی مهم را در اتحاد نیروهای سیاسی و نظامی منطقه ایفا نمایند." 

موضع اتحادیه‌ی میهنی کردستان ی.ن.ک
   سلیمان درباره‌ی دیدار اخیر ی.ن.ک با نمایندگی پ.ی.د در جنوب کردستان اظهار داشت، "هیئت اتحادیه‌ی میهنی کردستان ی.ن.ک از نمایندگی ما دیدار به عمل آوردند و در رابطه با وضعیت سیاسی منطقه و روژاوای کردستان، منطقه‌ی امن و مکانیسم محافظت از مرزهای روژاوا گفت‌وگو نمودیم. همچنین درباره‌ی اشغالگری دولت ترکیه علیه جنوب کردستان دارای یک موضع و یک ایستار هستیم. دیداری مثبت بود و امیدواریم دیگر قدرت‌های جنوب کردستان همان نقش را در راستای حمایت از انقلاب روژاوا ایفا نمایند."