احساسات یک گریلا در تپه‌ی پارتیزان واقع در منطقه هفتانین

بریتان زاگرس گریلای یژاستار در هفتانین: هر کدام از رفقا به جهانی مبدل شده و پیرامون خورشید می‌گردند، آفتاب را در آغوش می‌گیرند، به صاعقه‌ای مبدل می‌شوند و مغز دشمنان استعمارگر را متلاشی می‌کنند.

گریلا به فکر و ذكر خلق کورد و کوردستان مبدل شده و برای بشریت نیز به منبع امید تبدیل شده است. گریلا با خون خود به دفاع از شرف و آزادی می‌پردازد. گریلا برای پایان دادن به اشغالگری جان خود را فدا می‌کند. در سنگرهای دفاع از کوردستان تا آخرین نفس مقاومت می‌کند و اینگونه بر صفحه‌های تاریخ کورد مُهر خود را حک می‌کند. گریلا بریتان یکی از گریلاهای کورد است که در سنگرهای دفاع از هفتانین ایستادگی می‌کند. گریلا بریتان در دفتر خاطرات خود جنگ هفتانین را اینچنین بیان کرده است.

"شور و اشتیاق من هر لحظه بیشتر می‌شود"

"هر گامی که به پیش برمی‌دارم و به تپه‌ی شهید حمزه نزدیکتر می‌شود شور و هیجان بیشتری به من دست می‌دهد. زیرا بسیار مشتاق حضور در سنگرهای این تپه بودم. من می‌خواستم در این تپه زیبایی‌های هفتانین را بهتر ببینم. ما در زیر بارش باران، صدای صاعقه ابرها و بوی خاک مقدس ما راهمان را به سوی قله ادامه دادیم.

جنگجویان نبرد هفتانین با دلی گرم جنگ علیه اشغالگران را ادامه می‌دهند و برای آرمان‌هایشان گام برمی‌دارند. برای گرفتن انتقام خون فدائیان هفتانین به شیوه‌ای برق‌آسا بر دشمنان حمله می‌برند و بدخواهان را مجازات می‌کنند. دختران قهرمانی همچون آمارا و بریتان و پسران قهرمانی همچون ممیان و مظلوم راه پیروزی را به ما نشان دادند و به زندگی ما روشنی می‌بخشند. در چشمان آنان امید، بر زبان آنان انتقام و در قلبشان عشق به میهن جاری است. در آسمان میهن آنان ستارگان درخشان عشق به خاک و مبارزه هستند. هر یک از رفقا به جهانی مبدل شده و پیرامون خورشید می‌گردند، آفتاب را در آغوش می‌گیرند، به صاعقه‌ای مبدل می‌شوند و مغز دشمنان استعمارگر را متلاشی می‌کنند. هیچ مانعی نمی‌تواند عاشقان رهبر آپو را متوقف کند، به همین دلیل تنها شعارشان «یا آزادی یا آزادی»ست. بجز این زندگی دیگری را نمی‌پذیریم.

راه پیمایی من بسوی حقیقت

با قلبی سرشار از حس انتقام‌جویی، حس اخراج دشمن از سرزمین مقدسمان هر گامی که به پیش برمی‌داریم به امیدی برای رفقا و مبارزان همرزممان مبدل می‌گردد.

قلبمان در راه پیمایی به سوی آزادی با شور و هیجان می‌تپد، رفقای عزیز و فدایی با تمامی توان خود به مبارزه ادامه می‌دهند و اینگونه در این جنگ ضربات مرگباری را بر دشمن وارد می‌کنند. با فلسفه رهبر رهبران به زندگی روشنی می‌بخشند و به زندگی معنی می‌بخشند. هر لحظه برای خنثی کردن اقدامات بدخواهان در این خاک مقدس می‌کوشند و باغ رهبری را پرثمرتر می‌کنند.

آنان طلیعه‌‌های نور خورشیدند، کبوتران آزادی‌اند، رهروان راه حقیقت‌اند و رفقای رهبر آپو هستند. با چنین اراده و عزمی می‌جنگند. با این ایدئولوژی به قهرمانان کوردستان مبدل می‌شوند. ٢۵ ژوئیه ٢٠٢٠، تپه پارتیزان- هفتانین"