هیوی سلیمان: از طریق توطئه بین‌المللی خواستند تا مانع از حل مشکلات و نا‌آرامی‌ها شوند

هیوی سلیمان، عضو شورای کنگره ستار- عفرین در این گفتگو اعلام نمود که توطئه علیه تمامی خلق کورد بوده و نیروهای حاکم خواستند که با این توطئه راه را بر تفکرات و اندیشه های رهبر اوجالان ببندند. اما ما علیه توطئه همچنان مقاومت می‌کنیم.

در ۱۵ فوریه ۱۹۹۹ بسیاری از دولتهای جهان با همکاری یکدیگر، در جریان توطئه بین‌المللی رهبر خلق کورد، عبدالله اوجالان را ربودند و به دولت ترک تحویل دادند. زیرا رویای دولتهای حاکم بود که از این طریق مانع از گسترش پروژه دمکراتیک در میان خلق‌های خاورمیانه و خصوصا خلق کورد شوند. در رابطه با ۲۲ سال توطئه بین‌المللی، هیوی سلیمان از اعضای شورای کنگره ستار- منطقه عفرین طی گفتگویی این مسئله را ارزیابی کرد.

تلاش شد تا از این طریق اراده خلق‌ها را تضعیف کنند

هیوی در آغاز سخنان خود با اشاره به توطئه بین‌المللی علیه رهبر آپو، اظهار داشت: توطئه بین‌المللی وارد ۲۲ سال خود می‌شود. دولت‌های ناتو با رهبری آمریکا و همچنین دولت روسیه این توطئه را علیه آقای اوجالان شکل دادند تا اراده خلق را تضعیف کنند. این توطئه بین‌المللی علیه افکار آزادیخواهانه رهبر آپو شکل گرفت.

هیوی در بخش دیگری از سخنانش افزود: هدف نخست از این توطئه این بود که دولت‌های حاکم سیاست و برنامه‌های پلید خود را در منطقه حفظ کنند. خواستند تا فکر ملت دمکراتیک را از میان برداشته و بر خلق، با سیاستهای همیشگی خود حاکمیت را در دست داشته باشند و جنگ در خاورمیانه همچنان ادامه داشته باشد.

افکار و فلسفه رهبر آپو از تمامی خلق‌ها استقبال می‌کند

هیوی در ادامه سخنان خود اعلام نمود که در انقلاب روژآوا فکر و فلسفه رهبر پ.ک.ک تمامی ابعاد و زمینه‌های جامعه را تحت تاثیر خود قرار داده است. در روژآوا تمامی عناصر سوریه در سایه پروژه ملت دمکراتیک با یکدیگر همزیستی داشته و برای برادری و برابری خلق‌ها و حلق مسائل و مشکلات سوریه همکاری دارند.

هیوی در پایان سخنان خود از تمامی سازمان‌های بین‌المللی و سازمان‌های حقوق بشری درخواست نمود که از حقوق انسانی دفاع کنند. از همین رو باید آزادی رهبر آپو تحقق یابد. بی‌ثباتیهای خاورمیانه و جهان از طریق  افکار و فلسفه رهبر آپو قابل حل است.