از هلی‌کوپتر پرتابشان کردند و سپس گفتند؛'از مکانی مرتفع سقوط کرده‌اند'

ثروت تورگوت و عثمان چبان پس از آنکه بازداشت توسط نظامیان رژیم ترکیه سر از بخش مراقب‌های ویژه بیمارستان درآوردند. در گزارش پزشکی تورگوت آمده است:"به دلیل سقوط از ارتفاع بلند به بیمارستان منتقل شده است".

روز ١١ سپتامبر (٢١ شهریور) در بخش شاخی از توابع استان وان دو شهروند کورد به نام‌های ثروت تورگوت (۵۵ ساله) و عثمان چبان (۵٠ ساله) از سوی نیروهای امنیتی رژیم اشغالگر ترکیه دستگیر شدند. ثروت تورگوت و عثمان چبان پس از دو روز از بازداشت در بخش مراقبت‌های ویژه بیمارستان آموزش و تحقیق استان وان بستری شدند. خانواده این دو برای کسب خبر از وضعیت جسمی عزیزانشان به بیمارستان مراجعه کردند.

پس از گزارش وضعیت جسمی عثمان چبان که در آن از شکنجه سخن به میان آمده بود اکنون گزارش پزشکی ثروت تورگوت هم افشا شد. در این گزارش آمده است:"بیماری که نام آن مشخص نیست به دلیل سقوط از ارتفاع به این بیمارستان منتقل شده است". گفته می‌شود نظامیان ترکیه در حین انتقال این دو به بیمارستان گفته‌اند:"از ارتفاع بلند سقوط کردند."

مراد ساریساچ نماینده وان حزب دمکراتیک خلق‌ها (ه.د.پ) با اشاره به سخنان شاهدان گفت:"از هلی‌کوپتر آنان را به بیرون پرتاب کرده‌اند".