اعتقادات و باورهای متفاوت مانعی در برابر اتحاد ملی نیست

محمد کاماچ دبیر کل حزب انسانیت و آزادی اعلام نمود که خلق کورد باید نسبت به اندیشه‌ها و نیروی خود اعتقاد داشته و با مبارزه خود از دستاوردهای خود حراست نماید. کاماچ در این رابطه اعلام نمود که اعتقاد و باورهای متمایز نمی تواند مانعی در برابر اتحاد ملی باشد.

در چارچوب تلاشها برای ایجاد اتحاد ملی، طی روزهای ١٨-١٩ ژانویه(٢٨ و ٢٩ دی)، در شهر آمَد مجموعه اقدامات و فعالیتهایی به منظور ایجاد اتحاد ملی صورت می‌گیرد. در این رابطه محمد کاماچ دبیر کل حزب انسانیت و آزادی با خبرگزاری مزوپوتامیا به گفتگو پرداخته است.

در این گفتگو محمد کوماچ اظهار داشت که مسئله مهم اینست که خلق کورد با اندیشه و نیروی خود، اعتماد داشته باشد. در این راستا خلق ما باید تلاش نماید تا دستاوردهای خود را حراست نماید. اکنون می‌توان نمونه این مسئله را در خاورمیانه و خصوصا روژآوا ملاحظه کرد. خلق کورد با دستاوردهای خود در روژاوا بار دیگر در کانون قرار گرفته است. به همین دلیل در تقاطع رویدادهای خاورمیانه، امروز نیروهای بین‌المللی خلق کورد را کمک می‌کنند. ما این مسئله را در باشور کوردستان نیز می‌بینیم.

خلق کورد باید به نیروی خود باور داشته باشد

محمد کوماچ در بخش دیگری از سخنان خود افزود که عقب‌نشینی نیروهای بین‌المللی از منطقه اهمیت دارد. هر چند کمک و حمایت نیروهای بین‌المللی اهمیت دارد اما مسئله اساسی و مهم اینست که خلق کورد به اندیشه خود، به نیروی خود باور داشته باشد و تلاش نماید تا از دستاوردهای خود صیانت و حراست نماید. تحقق این مهم نیز اتخاذ سیاستی استراتژیک است.

با حفظ تمایزات، باید حول ارزشهای ملی گردهم آیند

محمد کوماچ در بخش دیگری از سخنان خود با توجه به اهمیت احساس اتحاد افزود: در وضعیت موجود مهمترین مسئله اتحاد است. احتمال دارد که در کوردستان اعتقادات و ایستارها و سازماندهی‌های مختلف و متمایزی وجود داشته باشند، اما این مسئله نمی‌تواند مانعی در برابر اتحاد ملی به شمار رود. ما تمامی تفاوتها و تمایزهای خود را حفظ می‌کنیم و از طریف دیگر باید حول هیت ملی و ارزشهای ملی خود گردهم آییم.

تلاشهای مشترک برای اتحاد

محمد کوماچ در بخش پایانی سخنان خود به تلاشهای مشترکی که در این زمینه در آمَد صورت گرفته است اشاره نموده و گفت: طی این مجموعه تلاشها در رابطه با چگونگی شکل‌گیری اتحاد ملی و چارچوبهای تحقق آن مورد بحث و بررسی قرار گرفته‌اند. هدف این مجموعه  تلاشها اینست که به هر نحو ممکن اتحاد ملی شکل بگیرد. این مسئله برای خلق کورد مسئله‌ای بسیار مهم به شمار می‌رود. در حملاتی که به کرکوک و عفرین و روژآوا و در هر چهار بخش کوردستان صورت گرفتند، کوردستان قربانی شد. زمانیکه ما به این موضوع می‌نگریم می‌بینیم که خلق در رابطه با این مسئله موضع یکپارچه‌ای گرفته است. به همین دلیل است که خلقمان شکل گیری اتحاد ملی را بر احزاب تحمیل نماید. باید خلق و احزاب با یکدیگر عمل نموده و اتحاد خود را به جهانیان نشان دهند. تلاشهایی که در این زمینه صورت می‌گیرند، برای تمامی احزاب اهمیت دارند. ما به نیروهای خارجی نیازمند نیستیم. بلکه نیازمند بهره‌گیری از نیروی خود هستیم.