"ایزولاسیون رهبر آپو به معنای انزوای خلق کورد و تمام آزادیخواهان است"

عضو فرماندهی قرارگاه ی.ر.ک در برنامه‌ی این هفته‌ی هلی سه اظهار نمود:"نوید افکاری فرهنگی پهلوانی را نشان داد که در یاد و خاطره‌ی همگان زنده و ابدی خواهد بود. خلق، همچون کوه‌های ستبر و سرکش حامی گریلا هستند."

شورش آلان عضو فرماندهی یگان‌های مدافع روژهلات کوردستان «ی.ر.ک» در برنامه‌ی این هفته‌ی هلی سه به استعمارگری در کوردستان خصوصا روژهلات (شرق) کوردستان، کارزار «نه به اعدام و زمان دموکراسی» پرداخت.

شورش آلان ابتدا در رابطه با کارزار نه به اعدام و زمان دموکراسی گفت: انزوای مطلق رهبر آپو در طی ۲۲ سال اخیر در تاریخ انسانیت بی‌مانند بوده است. انزوایی که روز به روز دشوارتر گشته و فشارها تشدید یافته است. ایزولاسیون رهبر آپو به معنای انزوای خلق کورد و تمام آزادیخواهان و دموکراسی‌خواهان است. رهبر آپو با افکار و فلسفه‌ی خود خواهان برادری و همزیستی مسالمت‌آمیز خلق‌ها و هویت آزاد خلق کورد است.

وی ادامه داد: لازم است تمام خلق‌ها و آزادیخواهان از رهبر خلق‌های خاورمیانه، فیلسوف و رهبر انسان آزاد صیانت به عمل آورند. خاتمه یافتن انزوای رهبر آپو و آزادی وی، متضمن آزادی خلق کورد‌ و همزیستی مسالمت‌آمیز خلق‌ها است. در این راستا تمام احزاب و فعالین سیاسی، خلق کورد و تمام آزادیخواهان بایستی برای آزادی رهبر آپو دارای موضعی راسخ و آشکار باشند و در این چارچوب به مبارزه تا آزادی رهبر آپو به پاخیزند.

نوید افکاری سمبل پهلوانی است که در برابر ناحقی و اقتدارطلبان مبارزه نمود

آلان در مورد چرایی نه به اعدام گفت: اعدام، غیراخلاقی‌ترین و غیرحقوقی‌ترین سزایی است که در برابر انسان اعمال می‌گردد. اعدام و یا همان قتل انسان به هیچ وجه نباید در جامعه‌ی انسانی وجود داشته باشد زیرا این رفتار در چارچوب اخلاق و معیار انسانی  جایی ‌ندارد. ایستار و پاسخی قاطع و راسخ علیه اعدام به معنای مبارزه برای دست‌یابی به آزادی و دموکراسی است.

عضو فرماندهی ی.ر.ک در مورد اعدام نوید افکاری به خانواده‌ی جانباخته و جامعه‌ی ورزشی ایران و روژهلات کوردستان خصوصا کشتی‌گیرانی که نظام اشغالگر ایران را رد و دارای موضعی راسخ بوده‌اند، تسلیت گفت و خاطر نشان ساخت: نوید افکاری سمبل پهلوانی است که در برابر ناحقی و اقتدارطلبان مبارزه نمود. نوید افکاری فرهنگی پهلوانی را نشان داد که در یاد و خاطره‌ی همگان زنده و ابدی خواهد بود. در این راستا لازم است تمام ورزش‌کاران ایران و روژهلات کوردستان راه نوید را تداوم بخشند.

آلان گفته‌ی مادر رامین حسین‌پناهی مبنی بر«جنازه‌ی فرزندم را پس دهید تا برای وی مزاری بسازم» که دو سال پیش همانند نوید افکاری اعدام شده بود را یادآور شد و گفت: گفته‌ی مادر رامین حسین پناهی برای هر انسان اخلا‌قمدار و آزادی‌خواهی همانند پرنسیبی است که باید بر این اساس علیه اعدام مبارزه نمود. صدای مادر رامین و زانیار و لقمان مرادی فریاد وجدانی زنده و دلی پر از درد است. ما بر تداوم راه آنان و تحقق اهدافشان سوگند یاد نموده و مبارزات خودمان را در این راستا ارتقا خواهیم داد.

خاندان بارزانی کوردستان را ترک کنند

وی در مورد دیدار دولت ترکیه و حکومت ایران در روزهای اخیر و توافقات آنان علیه پ.ک.ک و پژاک گفت: دیدارهای مابین هر دو حکومت تنها توافقی در برابر پ.ک.ک و پژاک نیست بلکه علیه تمام خلق کورد است. حلمه به دیگر احزاب روژهلات کوردستان در کوهستان‌های هلگورد و هجمه‌ها و سیاست‌های اشغالگرانه در برابر نیروهایمان در آسوس و کوهستان‌های روژهلات کوردستان دال بر این موضوع می‌باشد. این دیدار و توافق تداوم پیمان قصرشیرین است. هر دو حکومت در برابر خلق کورد سیاست مشترکی را اتخاذ می‌نمایند اما هر دو از لحاظ ایدئولوژی و سیاسی دشمنان دیرباز همدیگر هستند. جایگیری مزدوران دولت ترکیه در مرزهای نخجوان تهدیدی در برابر ایران و اثباتی بر این موضوع است.

شورش آلان در مورد سیاست خاندان بارزانی در کوردستان و همکاری با دولت ترکیه گفت: لازم است که خاندان بارزانی سرزمین‌مان را ترک نمایند. همکاری با دولت ترکیه برای هجوم به خلق کورد و گریلا‌ها و جغرافیای کوردستان، جاسوسی، خیانت به خلق‌ کورد و به شهادت رسانیدن جوانان‌ و غارت سرزمین‌مان از سوی خاندان بارزانی دال بر این است که این خاندان بایستی از کوردستان بیرون رود.

وی در ادامه گفت: خیانت قیاده موقت و خیانت در برابر جوانان انقلابی در سال‌های ۶۷ و ۶۸ از سوی خاندان بارزانی را از یاد نبرده‌ایم و نخواهیم برد. موضع خاندان بارزانی در رابطه با روژهلات کوردستان هیچ تفاوت و تغییری پیدا نکرده است. بدان معنا که موضع این خاندان علیه پیروزی و اراده‌ی آزاد خلق کورد است. هر نیروی پیشمرگه لازم است در برابر اشغالگری در هر کجای کوردستان مبارزه نماید و ما بر این باوریم که نیروهای پیشمرگ خواهانند در برابر استعماگری دوشادوش گریلا مبارزه نمایند.

خلق، همچون کوه‌های ستبر و سرکش پشتیبان و حامی گریلا هستند

آلان در مورد حملات سپاه پاسداران در برابر گریلاهای روژهلات کوردستان گفت: تاکنون خواستار آن بوده‌ایم که مسئله‌ی کورد را بدور از جنگ و با راهکاری سیاسی حل نمایم. زیرا ما بر مبنای راهبرد اتحاد و همزیستی مسالمت‌آمیز خلق‌ها در ایران و روژهلات کوردستان مبارزه می‌نماییم. از سال ۲۰۱۱ تاکنون پاسخ‌هایمان در برابر هجمه‌های سپاه پاسداران در چارچوب دفاع مشروع بوده است. از بهار امسال نیروهای اشغالگر سپاه پاسداران در مناطق چلچمه‌ی سقز سیاست اشغالگرایانه را اتخاذ نموده و بخشی از این مناطق را تحت استعمار خود درآورند. نیروهای ما نیز در برابر این اشغالگری بی‌پاسخ نبوده‌اند.

عضو فرماندهی نیروهای ی.ر.ک در رابطه با چرایی اشغال منطقه‌ی چلچمه از سوی رژيم ایران گفت: در طول ۱۳ سال مبارزه‌ی نیروهایمان در این مناطق تا کنون هیچ یک از نیروهایمان شهید و زخمی نشده است. خلق دیواندره، سقز، چلچمه، سرشیو و سالال همچون کوه‌های ستبر و سرکش حامی گریلا هستند. خلق‌مان در این مناطق از گریلا دفاع نمودند زیرا بر این باورند که گریلا نیرو، اراده و باور آنان می‌باشد. در طول ۱۳ سال اخیر بیشتر از صدهزار نفر از مردم در این مناطق با گریلا دیدار و آموزش دیده‌اند. این یکی از دست‌آوردهای جنبش‌آزادیخواه آپویی است. وی ادامه داد: تا خلق‌مان در این مناطق باشند ما نیز به فعالیت و مبارزاتمان ادامه خواهیم داد. جای قدردانی است که مردم این مناطق در طول ۱۳ سال در برابر تمام فشارها و هجمه از گریلا دفاع نمودند. در برابر این زحمات خلق هر گریلا آماده است تا در راستای تحقق اهداف در این مناطق با فداکاری جان خود را نثار نماید.

شورش آلان عضو فرماندهی یگان‌های مدافع روژهلات کوردستان «ی.ر.ک» در پایان برنامه هلی سه به خانواده‌های هر سه کولبر سردشتی زانست، زانکو و سروشت و کولبر پیرانشاری جلال که طی مدت اخیر جانباختند تسلیت و خاطر نشان ساخت: مشکل خلق کورد مسئله‌ای هویتی و آزادی است. مشکلات و مسائل کولبران و اقتصادی بخشی از مشکلات خلق کورد هستند. اما کشتن کولبران تنها یک رویداد نیست بلکه ژینوساید است. بر این مبنا گریلا مسئول عملیات علیه این نسل‌کشی نیست بلکه باید تمام خلق و کولبران علیه این سیاست رژيم ایران و ترکیه مبارزه نمایند. فرمانده‌ی سپاه که سه کولبر سردشتی را متجاوزین مرزها قلمداد نمود، نباید سایه‌ آن در کوردستان باقی بماند. زیرا خود این فرمانده‌ی سپاه قاتل، جنایتکار و استعمارگر است. بایستی کولبران و خلق سردشت و پیرانشار از پای ننشیند و تمام نهادها و دستگاه‌های حکومتی را به آتش بکشند.