بازداشت یک شهروند اهل اورمیه با ضرب و شتم

روز سه‌شنبه ۲۲ بهمن یک شهروند اهل اورمیه با ضرب و شتم توسط نیروهای امنیتی بازداشت شد.

"آزاد عزیزی" فرزند عمر و اهل اورمیه روز سه شنبه ۲۲ بهمن در این شهر با ضرب و شتم نیروهای امنیتی بازداشت و به مکان نامعلومی منتقل شد.

این شهروند در روز ۲۲ بهمن به دلیل در دست داشتن پلاکاردی که روی آن نوشته شده بود "من رای نمی‌دهم" با برخورد خشن نیروهای امنیتی بازداشت شده است.

به گفته‌ی شاهدان آزاد عزیزی که به دو زبان کوردی و آذری بر روی این پلاکارد نوشته بود "من رای نمی‌دهم" تنها پس از دقایقی با ضرب و شتم بازداشت شد.

علی‌رغم پیگیری‌های خانواده‌ی وی تاکنون از محل نگهداری او و یا نهاد بازداشت کننده خبری بدست نیامده است.

آزاد عزیزی پیشتر نیز در سال ۹۷ با اتهام همکاری با یکی از احزاب مخالف نام ۱۰ روز بازداشت شده بود.