باشاران: حاکمیت بر جنگ‌افروزی اما اوجالان صلح را ترویج می‌دهد

فعالیت‌های اعتراضی علیه قیم‌ها در منطقه ارموش استان وان در ۱۹مین روز ادامه دارد

   تحصن دمکراسی در وان علیه گماشتن قیم بر شهرداری کلانشهرهای آمد، مردین و وان که در مقابل ساختمان ه.د.پ در منطقه ارموش در وان برگزار می‌گردد، در ۱۹مین روز ادامه دارد. معزز ارهان، عایشه آجار باشاران، پرو دوندار، مراد ساریساچ، علی‌جان اونلو پارلمانتاران ه.د.پ، روسای مشترک شهرداری‌ها اعضای مجلس شهرداری و تعداد بسیاری از طرفداران ه.د.پ در این نوبت حضور یافتند. کنشگران در طی این نوبت پلانکاردی با عنوان "سیستم ریاست مشترک خط مشی آزادی زن است، اجازه‌ی غصب آن را نخواهیم داد" را بلند کردند.

باشاران: قیم بخشی از سیاست جنگ است
   عایشه آجار باشاران پارلمانتار ه.د.پ الیح اعلام کرد، سیاست که در ۵ سال گذشته از سوی آ.ک.پ اعمال می‌گردد، سیاست ترویج جنگ، سرکوب و همگون‌سازیست. آجار اظهار داشت، قیم‌ها بخشی از سیاست ترویج جنگ هستند و افزود، "بدین شکل خواهان پیام دادن به خلق‌های ترکیه و بویژه خلق کرد هستند. آ‌نچه را که سال ۲۰۱۶ انجام دادند اکنون نیز خواهان انجام آن هستند و اجازه نمی‌دهند خود را مدیریت نماییم. نمایندگان استعمارگری در ابتدا با نابودسازی زبان، تاریخ و فرهنگ کردی فعالیت‌هایشان را آغاز نمودند. تا هنگامیکه قیمها از شهرداری‌هایمان خارج نشده و از موضع استعمارگرانه‌ی خود دست برندارند، به مبارزات خویش ادامه خواهیم داد."

   عایشه آجار باشاران در ادامه سخنان خویش با اشاره به خانواده‌هایی که به بهانه‌ی فرستادن فرزندانشان در مقابل ساختمان ه.د.پ بست می‌نشینند اعلام کرد، "بدون شک درد مادرانی که در مقابل ساختمان ه.د.پ نشسته‌اند را درک می‌کنیم. نه تنها برای آن‌ها، برای تمامی کودکانی که زندگی‌شان را از دست داده‌اند و برای زندگی دوباره‌ی جوانان مبارزه می‌کنیم. بایستی واقف بود که دلیل رفتن فرزندان به کوهستان‌ها، زندانی کردن‌‌ آن‌ها و کشتار هزاران زن و جوان در سیاست ترویج جنگ است که حاکمیت بر آن اصرار می‌نماید. چنان جلوه می‌دهند که هیچ مسئولیتی ندارند آن‌ مادران را تحریک نموده و به مقابل ساختمان ما می‌آورند. همچون روژاوا و جنوب کردستان خواهان تحریک کرد‌ها و نابودی آن‌ها به دست خودشان هستند."

اوجالان کلید چاره‌یابی‌ست
​​​​​​​   باشاران اظهار داشت، مسبب جنگ کنونی کسانی هستند که در قصر زندگی می‌کنند و افزود، "برای محافظت از قصر خود نظامیان، نیروهای پلیس و نیروهای گریلا به کام مرگ می‌کشانند. اکنون مخاطب در قصر نشسته‌ است. بجای فریبکاری، به دنبال راه و روش چاره‌یابی بگردند. در سال ۲۰۱۳ با دیدار با آقای اوجالان در این کشور امید ایجاد شده و انسان‌ها امیدوارانه به آینده نگریستند. اما به دلیل آنکه همه‌ی آن‌ها رانتخواران جنگ هستند و بر بنیان مرگ سیاست می‌کنند، دیدارهای با آقای اوجالان را پایان دادند. سیاست قیم و جنگ به هم پیوند خورده‌اند. به همین دلیل با سیاست قیم نابودی خلقی را اساس می‌گیرند. سیاست به زانو در آوردن اعمال می‌گردد. در اینجا از افکار عمومی و خانواده‌ها درخواست می‌کنیم همگی به همراه هم صدایتان را در برابر مخاطب راستین بلند نمایید. دلیلی برای نابودی وجود ندارد. کلید اصلی چاره‌یابی امرالی و اوجالان است."