بدرفتاری و آزار زندانیان سیاسی زندان آمَد هنگام انتقال

بیش از سی زندانی سیاسی، از جمله سیاستمداران کورد محمد آسلان و موسی فارس‌اُغلولاری هنگام انتقال به زندان دیگری در آمد با بد‌رفتاری و ازار و اذیت مواجه شده‌اند.

بیش از سی زندانی سیاسی در سه روز گذشته از زندان نوع D به زندان نوع F در آمد منتقل شده و در طی مراحل انتقال مورد بدرفتاری قرار گرفته‌اند. در این میان سیاستمداران کورد محمد آسلان از حزب مناطق دمکراتیک و موسی فارس‌اُغلولاری از حزب دمکراتیک خلق‌ها قرار دارند.

عزیز طوفان یکی از زندانیان که به زور انتقال داده شده بودند، توانست یک تماس تلفنی کوتاه با مادرش آیسل توفان برقرار کند. آیسل توفان از زبان پسرش اینچنین نقل قول می‌کند؛"پسرم و سایر زندانیان با دست‌بند منتقل شده‌اند. آنها در زندان نوع F مورد آزار جسمی قرار گرفتند. من فقط ۴۶ ثانیه توانستم با او صحبت کنم. من نگران سلامتی او و هم‌بندانش هستم.

آیسل توفان می‌افزاید، برای پشتیبانی از انجمن همبستگی با خانواده‌های زندانیان و سازمان حقوق بشر (IHD) درخواست کمک خواهد کرد.

زندانیانی که در ١۴، ١۵ و ١۶ سپتامبر به زور به زنان نوع F انتقال یافتند عبارتند از: محمد اسلان، رئیس سابق ب.د.پ؛ موسی فارس‌اُغلولاری، نماینده ه.د.پ، اُزگور بوزتاش، أمره دورماز، سرجان گوموش، انگین آکهان، محمد حنیفی کانات، بارش سومبول، رضوان کایا، حیاتی اوزمن، هالیس تکین، صدیق ناکچی، مدهات آکار، عزیز توفان، مصطفی آرگین، احمد سلماس، حسین ایشیک، عبدالخالق کاپلان، هژا آلکان، نعمت‌الله جینکلیچ، سرهات کاراگوز، برهان تاش، شعبان چلیک، احسان بایهان، خلیل گونش، سرهات کوشلو و پنج زندانی دیگر که نام آنها مشخص نیست.