"بر خط زندگی آزاد رهبر آپو مقاومت می‌کنیم"

گریلاهای یژاستار که در جنگ هفتانین شرکت دارند به حصر عبدالله اوجالان رهبر خلق کورد اشاره کردند

گریلاهای یژاستار که در جنگ هفتانین شرکت کرده‌اند، اعلام کردند، "دشمن از راه حصر می‌خواهد ما را به زندگی بدون رهبری عادت دهد، اما ما هرگز زندگی بدون رهبری را نمی‌پذیریم."

از ۷ آگوست ۲۰۱۹ تاکنون خبری در مورد عبدالله اوجالان رهبر خلق کورد بدست نیامده است. از دیدار وکلا و خانواده‌اش با او ممانعت به عمل می‌آید. گریلاهای یژاستار در مورد حصر سخن گفتند و آنرا تشریح کردند.

زیلان دفریم گریلای یژاستار که در جنگ هفتانین در صف مقدم قرار دارد در مورد حملات اشغالگرانه گفت، "دشمن در هر منطقه‌ای از کوردستان که حمله کند، هدفش نابودی کورد است. به همین دلیل وجود کورد برای رژیمهای اشغالگر و فاشیست تهدید بزرگی است."

تا آزادی رهبر آپو به مقاومت ادامه می‌دهیم

گریلا دفریم یاد سارا، لیلا و فیدان سه زن انقلابی کورد را گرامی داشت و گفت، "دشمن برای نابود کردن خلق کورد با هر شیوه‌ای وارد جنگ شده است، اما همه‌ی جهانیان دیدند خلق کورد نیز وجود دارد و همیشه مبارزاتش ادامه دارد. هرگز مبارزاتمان را متوقف نمی‌کنیم. این ماه ماه مبارزات است. سه رفیق پیشاهنگمان سارا، لیلا و فیدان در پاریس شهید شدند. یادشان را ارج می‌نهیم و عهد می‌بندیم انتقامشان را بگیریم. توطئه‌ی بین‌المللی ضد رهبر آپو ۲۱ سال را پشت سر گذاشت و روز به روز حصر سنگینتر می‌شود. ما به عنوان مبارزان آزادی مبارزاتمان را افزایش می‌دهیم تا به رهبر آپو برسیم. با همه‌ی توان مبارزه می‌کنیم و در سال ۲۰۲۰ رهبرمان را آزاد می‌کنیم. میهن آزاد را به خلقمان تقدیم می‌کنیم. خلق کورد همیشه با رنجی مضاعف مواجه بوده است. اما ما مقاومتمان را نیرومندتر می‌کنیم و امسال را به سال آزادی خلق کورد و رهبر آپو تبدیل می‌نماییم. دشمن از راه حصر می‌خواهد ما را به زندگی بدون رهبری عادت دهد اما ما هرگز زندگی بدون رهبری را نمی‌پذیریم. دشمن بداند ما هرگز متوقف نمی‌شویم و تا آزادی رهبر آپو مقاومت می‌کنیم. رهبر آپو همیشه در دل و فکر ما جای دارد. عهد و تصمیممان این است که سال ۲۰۲۰ را به سال آزادی خلق کورد و رهبر آپو تبدیل کنیم. تا پایان مقاومت می‌کنیم و می‌گوییم "زنده‌باد رهبر آپو، زنده باد کورد و کوردستان"

اگر زندگی‌ای باشد، با رهبر آپو معنا می‌یابد

سورخوین آمد گریلای یژاستار علیه اشغالگری گفت"ما اجازه‌ی اشغالگری را به دشمنان نمی‌دهیم، اگر زندگی‌ای باشد، با رهبر آپو با معنی است."

گریلا آمد بر تصمیمش بر زندگی در خط آزادی تاکید کرد و گفت، "گریلاهای آزادی در کوردستان در مقابل اشغالگری دولت ترکیه جنگ مقاومت می‌کنند. ما با جنگ هفتانین اشغالگری را پایان می‌دهیم. عملیاتهایمان بدون وقفه ادامه دارند و ارتش اشغالگر در مقابل نیروی گریلا توان ایستادگی ندارد. هرگز اجازه‌ی اشغالگری نمی‌دهیم. در مقابل حملات اشغالگرانه، جنگمان بر خط آزادی ادامه دارد. عملیاتهای یژاستار بدون وقفه ادامه دارند. ما خوب می‌دانیم عملیاتهایی که بر علیه کوردستان ادامه دارند بدون شک تفاوتی با توطئه علیه رهبر آپو ندارند. روزانه قتلعام علیه خلق کورد انجام می‌شود. به همین دلیل مبارزان آزادی کوردستان در مقابل حملات عملیاتهایشان را گسترده‌تر می‌کنند، ما هرگز زندگی بدون رهبری را نمی‌پذیریم. دشمن می‌خواهد از راه حصر ما را به زندگی بدون رهبری عادت دهد اما ما هرگز زندگی بدون رهبری را نمی‌پذیریم، به ویژه زنان کورد با فلسفه‌ی زندگی آزاد رهبر آپو پیشاهنگی جنگی تاریخی را به عهده دارند. تا رسیدن به رهبر آپو عملیاتها قدرتمندتر خواهند بود. رهبر آپو در این زندگی سرزمین آزادی برای زنان درست کرد. نه تنها برای زنان کورد برای زنان همه‌ی جهان به امید تبدیل شد. ما هم برای زندگی آزاد قدم می‌نهیم. عهد وپیمانمان این است اگر زندگی‌ای باشد با رهبر آپو باشد. در جنگ هفتانین هر عملیاتمان ابتدا برای رهبر آپو است."

برای آزادی رهبر آپو جنگ را گسترش می‌دهیم

اوین دلوین گریلای یژاستار که در جنگ هفتانین حضور دارد می‌گوید، "ما در هفتانین در مقابل دشمن اشغاگر در جنگ دشواری هستیم. تا پایان دادن به اشغالگری نمی‌ایستیم و مقاومت پایان نمی‌یابد. تاکنون اجازه نداده‌ایم اشغالگر به آسانی در خاکمان زندگی کند. در هفتانین علیه اشغالگران جنگ سختی در جریان است. هدف دشمن نابودی خلق کورد است. اما ما گریلاهای یژاستار و ه.پ.گ به مقاومت ادامه می‌دهیم. از راه حصر رهبر آپو می‌خواهند اراده‌ی خلق کورد را از بین ببرند. همچنین برای آنکه از لحاظ فکری ما را از رهبر آپو دور کنند حملات نامحدود انجام می‌دهند. اما ما تا پایان علیه حصر مقاومت می‌کنیم. سال ۲۰۲۰ را به سال آزادی رهبر آپو و کوردستان تبدیل می‌کنیم. دشمن خوب بداند برای شکستن حصر خلق کورد و گریلاهای آزادی مقاومت را گسترده تر و بزرگتر می‌کنند. به عنوان گریلای یژاستار جنگ و مقاومت را افزایش می‌دهیم و پاسخ اشغالگری را می‌دهیم و بدون شک پیروز خواهیم شد."