بسی هوزات: رژیم سرمایه‌داری خواستار تشکیل سیستم تازه‌ای از استعماگری مزدور است (١)

نیروهای هژمونگرای مدرنیته سرمایه‌داری نیز در جنگ جهانی سوم تلاش می‌کنند تا با دست نیروهای نوکر و مرتجع در منطقه دینامیزم‌های دمکراتیک اجتماعی را از میان بردارند و سیستمی تازه از استعمار و مزدوریگری را برای خدمت به مدرنیته سرمایه‌داری در منطقه ایجاد کنند.

بسی هوزات رئیس مشترک شورای مدیریتی کنفدرالیسم جوامع کوردستان (ک.ج.ک) به پرسش‌های خبرگزاری فرات نیوز پاسخ داد.

هوزات در آغاز سخنان خود به تداوم حصر رهبر خلق کورد عبدالله اوجالان اشاره کرد و آنرا بخشی از سیاست‌های نابودگرانه رژیم ترک علیه ملت کورد نامید.

هوزات اظهار کرد:"بزرگترین حمله فاشیست‌ها علیه رهبر آپو در امرالی جریان دارد. رهبر اپو ٢١ سال است که در میان سیستم خطرناک شکنجه قرار دارد. قصد دارند در شخص رهبر آپو خلق و انسان‌های مقاومتگر را به تسلیم وادارند. رهبر آپو سالهاست که علیه اعمال نابودگرانه خارج از معیارهای سیاسی، ضد حقوقی، ضد وجدانی و اخلاقی مقاومتی بی‌سابقه را از خود نشان می‌دهد. رهبری خواستار مبارزه تمامی افراد علیه فاشیست‌های قاتل است.

فاشیسم موجود در امرالی را بر تمامی جامعه اعمال می‌کنند

تداوم حصر امرالی یکی از دلایل اصلی اعمال فاشیستی علیه زنان و جوامع ترکیه است. سیاست‌های انکار و تصفیه‌ بر خلق کورد و امرالی به شیوه‌ای آشکار اجرا می‌شوند. حصر در امرالی، فشار و جنگ روانی موجود در واقع امر تداوم جنگ علیه خلق کورد است. فاشیسم نیز بر مبنای انکار مسئله کورد و سیاست‌های تصفیه مبارزات آزادیخواهی کوردها به پیش برده می‌شود. سیاست‌های فاشیسم را می‌توان به شیوه‌ای علنی در واقعیت حصر در امرالی مشاهده کرد که چگونه در سطح ترکیه گسترش می‌یابد. قوانین امرالی را به نوعی از سیاست عمومی مبدل کرده‌اند. عبارت «حصر رهبر آپو به معنی حصر کوردها، نیروهای دمکراسی‌خواه، زنان، خلق‌ها و تمامی بشریت است» هر چه بیشتر معنادارتر شده است.

تأثیر جنگ سوم جهانی

جنگ جهانی سوم با مرکزیت خاورمیانه وارد مرحله‌‌ی تازه ولی نهایی شده است. در این مرحله دولت-ملت‌ها و توازن نیروهای سیاسی آرایش تازه را به خود می‌گیرند. بر مبنای منافع سرمایه جهانی طرحی تازه را به اجرا می‌گذارند. جنگ سوم جهانی که سال ٩٠-٩١ تحت عنوان جنگ خلیج آغاز شد و با توطئه بین‌المللی ٩ اکتبر ١٩٩٨ تشدید شد، سیستم‌های دولت ملت موجود را با بحران‌های جدی مواجه کرد. وضعیت کنونی عراق و سوریه نتیجه این جنگ است. جنگ داخلی و کائوس موجود در افغانستان، مصر، لیبی، تونس، یمن، سودان و مناطق دیگر حاصل این جنگ است. همچنین بحران‌های عمیق در ایران و سوریه نیز با جنگ سوم جهانی مربوط است.

"سیستم تازه‌ای از استعماگری مزدور را تأسیس می‌کنند"

هوزات خاطرنشان کرد خلق‌های ساکن در تمامی خاورمیانه علیه سیستم دولت-ملت‌های فاشیست و اعمال آنان بپا خواسته‌اند و افزود:"خلق‌ها دیگر سیستم‌ دولت ملت فاشیست را نمی‌پذیرند و در مقابل آن بپا می‌خیزند. نیروهای هژمونگرای مدرنیته سرمایه‌داری نیز در جنگ جهانی سوم تلاش می‌کنند تا با دست نیروهای نوکر و مرتجع در منطقه دینامیزم‌های دمکراتیک اجتماعی را از میان بردارند و سیستم تازه‌ای از استعمار و مزدوریگری را برای خوش خدمتی به مدرنیته سرمایه‌داری در منطقه ایجاد کنند."

بحران عمیق مدرنیته سرمایه‌داری

سیستم مدرنیته سرمایه‌داری در واقع در بحرانی عمیق و مرحله فروپاشی بسر می‌برد. شیوع بیماری در سرتاسر جهان یکی از نمونه‌های این بحران و فروپاشی است. سیستم وحشی‌‌ای که علیه جامعه، زنان و طبیعت چنان بلایی بر سیاره زمین آورده که زندگی در آنرا غیرممکن کرده است. توازن طبیعت را بر هم زده است. از توازن اکولوژی چیزی باقی نمانده است. فارغ از توازن اکولوژی در طبیعت دیگر حتی توازن اکولوژیک سیاره ما فروپاشیده است."

بسی هوزات در ادامه سخنان خود رویدادهای امرالی و تحولات موجود در تمامی جهان را بهم مربوط دانست و یاداور شد که توطئه بین‌المللی در واقع از سوی این سیستم ذهنیتی و سیاسی صورت گرفته است.

پارادیمی که به جنگ و بیماری پایان می‌دهد

بسی هوزات خاطرنشان کرد که پروژه سیستم کنفدرالیسم دمکراتیک و پارادایم آزادیخواهی زن طرح شده از سوی رهبر خلق کورد دارای این ویژگی است که به جنگ جهانی سوم پایان دهد و از وقوع جنگ‌های مشابه و همچنین شیوع بیماری‌های جهانی (از جمله کووید-١٩) جلوگیری به عمل آورد. هوزات افزود:"به اجرا گذاشتن این پارادایم و سیستم مدیریتی زندگی دمکراتیک، آزاد و صلح‌آمیز را در منطقه و جهان در کنار دوستی با طبیعت به ارمغان می‌آورد."

سیستم کنفدرال دمکراتیک و زن

سیستم کنفدرال دمکراتیک عرصه‌ای وسیع را برای برابری، آزادی و دمکراسی به زنان عرضه می‌کند. کنفدرالیسم دمکراتیک تنها سیستمی است که زنان به شیوه‌ای آزادانه و برابر به نمایندگی خویش می‌پردازند. اینکه زنان حصر رهبر آپو را حصر خود می‌دانند از این موضوع ناشی می‌شود.

مستقیما با مبارزه آزادیخواهی زنان در پیوند است

هوزات یادآور شد که مبارزات زنان علیه حصر رهبر خلق کورد، عبدالله اوجالان مستقیما با مبارزه آزادیخواهی زنان در پیوند است و افزود:"پایان دادن به حصر امرالی مبارزات زنان برای زندگی آزاد و دمکراتیک را نیرومند خواهد کرد. نگرش آزادیخواهی زنان را در میان تمامی جامعه نهادینه خواهد کرد. تأثیر بزرگی را بر پایان دادن به خشونت در قبال زنان می‌گذارد. ارتقای مبارزات زنان علیه حصر واجد اهمیت فراوانی است."

اردوغان هیچ معیار اخلاقی را به رسمیت نمی‌شناسد

بسی هوزات ریاست مشترک شورای مدیریتی ک.ج.ک به اعمال رژیم ترکیه در زمان شیوع بیماری کرونا اشاره کرده و افزود:"دیکتاتور اردوغان دارای چنان ذهنیت ناجوانمردانه‌ای است که در صدد دستیازی به هر نوع بحران برای تداوم حاکمیت رژیم فاشیستی خویش است. او از بحران و جنگ تغذیه می‌کند. اردوغان به دلیل اینکه هیچ معیار اخلاقی و وجدانی را به رسمیت نمی‌شناسد در تلاش است تا پاندمی کرونا را برای به تسلیم واداشتن جامعه، تحمیل سکوت و سرکوب نیروهای اجتماعی مخالف مورد استفاده قرار دهد.

هوزات خاطرنشان کرد که حاکمیت در تلاش است تا با نشان دادن مرگ، جامعه را به هراس انداخته و اراده آنرا به اسارت گیرد. وی افزود:"برای درهم شکستن و تسلیم اراده نیروهای دمکراسی و اجتماعی حتی کوچکترین نارضایتی‌ها را مسئله تداوم حاکمیت خود قلمداد می‌کند. اینگونه حملات نابودگرانه علیه کوردها را افزایش می‌دهد، به کوردها، به ه.د.پ و به نیروهای مخالف حمله‌ور می‌شوند."