"تا آخرین دم به آرمان‌های وی وفادار خواهیم بود"

دنیز دریا در مورد همرزم خود روکن شرنخ که در سل ٢٠١٠ در عرصه بوتان به نیروهای گریلا پیوست سخن می‌گوید. دریا گفت:"روکن توانایی روحی بی‌سابقه‌ای داشت. او منبع شادی و شوق بود. ما تا آخرین نفس به آرمان‌های او وفادار خواهیم ماند."

در مبارزه آزادیخواهی خلق کورد حماسه‌های قهرمانی بزرگی روی داده‌اند که هر کدام از آنان می‌توانند موضوع تهیه یک فیلم و یا نوشتن یک رمان شنود. هر کوه و هر راه این سرزمین سرگذشت زندگی یک قهرمان را شاهد بوده است. یکی از این قهرمانان گریلای یژاستار «هیبت گونگن» با کد سازمانی «روکن شرنخ» است. روکن که اصلیت وی اهل شرنخ است در فرهنگ و سنت میهن‌دوستانه منطقه بوتان بزرگ شد و سپس به مبارزه آزادیخواهی کودستان ملحق شد و از نزدیک ستم و استعمارگری دولت ترک بر ملت کورد را مشاهده کرد.

روکن در میان خانواده و جامعه به عنوان فردی فعال شناخته می‌شد به رغم سن کم خود علیه سیاست‌های استعماگرانه دولت فاشیست ترک بپا خواست و سال ٢٠١٠ به صفوف مبارزه آزادیخواهی کوردستان پیوست.

رفیق دنیز دریا در مورد روکن می‌گوید: "رفیق روکن سال ٢٠١٠ در بوتان به صفوف گریلا ملحق شد. پس از پایان دوره آموزش نومبارزان به عرصه کاتو رفت. در کاتو ما در یک یگان بودیم. او جوان بود و آرزوهایش بزرگتر از سنش بودند. به همه رفقا روحیه می‌بخشید. به ویژه در زمینه سازمانی سعی می‌کرد که خود را پرورش دهد. زمانی که در مورد تحلیلات سازمانی و رهبری سخن به میان می‌آمد پرسش‌های او توجه همه را جلب کرده بود. در زندگی روزانه پیشاهنگی در انجام فعالیت‌ها را بر دوش می‌گرفت. این موضوع به گونه‌ای بود که محبت تمامی رفقا را به خود جلب کرده بود."

خلق منطقه را تحت تأثیر قرار داد

دنیز دریا با یاداوری پیشرفت‌ روکن شرنخ در زمینه نظامی افزود:"رفیق روکن در زمان عملیات نظامی در گروه حمله جای می‌گرفت. در یکی از عملیات‌ها رفیق روکن همراه با رفیق روژهات و رفیق آزاد یک کاروان از خودروهای زرهی دشمن را به کمین انداخته بودند. در این عملیات تعداد زیادی از نظامیان دشمن کشته شدند اما رفیق آزاد هم زخمی شده بود. آشنایی کاملی با منطقه نداشتند. بدرستی مکان اختفای نیروهای دشمن را نمی‌دانند. دشمن در منطقه‌ای گسترده‌ مستقر شده بود. رفیق آزاد پس از آنکه زخمی شده بود به رفقای دیگر می‌گوید که وی را تنها بگذارند و به جنگ ادامه دهند.

نیروهای دشمن به شکل حرف C رفقا را محاصره می‌کنند. رفقا دو یا سه بار برای درهم شکستن محاصره به دشمن حمله می‌کنند، سه یا چهار موضع دشمن را از میان برداشته بودند اما نمی‌توانند از موضع پایانی دشمن عبور کنند. رفیق روکن با مشاهده اینکه گلوله‌هایش رو به اتمام است نارنجک خود را منفجر کرده و به شهادت می‌رسد. آنزمان در منطقه ستکار عرصه کاتو ژیرکا بودند. رفیق روکن با اینکه سن کمی داشت در اوج قهرمانی به شهادت رسید. موضع نیرومند وی نشان می‌داد که شهادت وی قهرمانانه خواهد بود.

سال ٢٠١١ بود. شهادت وی تأثیر شگرفی بر تیمی که در آن بود باقی گذاشت، همچنین تأثیر بسیاری را هم بر ساکنان منطقه برجای گذاشت. حتی دشمنان ما را هم تحت تأثیر قرار داد. مقاومت یک گریلای جوان آن هم در این سطح همه را شوکه کرده بود. رفقای ما در این عملیات ١٧ -١٨ نظامی دشمن را کشته بودند. دشمن به سبب شکست خفت‌باری که در این جنگ متحمل شده بود پیکر بی‌جان رفیق روکن را به خودرو زرهی گره زده و در منطقه آنرا به دنبال خود کشیده بودند. هدف آنان ایجاد رعب و وحشت میان مردم بود. مقاومت رفقا بیش از اقدامات وحشیانه دشمن بر خلق تأثیر گذاشت. خلق منطقه اینگونه به نیروهای گریلا اعتماد کردند، ما همچون نیروهای گریلا باید تا آخرین نفس به آرمان‌های وی وفادار بمانیم."