تداوم کودتای سیاسی اردوغان علیه کوردها؛ رئیس مشترک شهرداری الیح زندانی شد

پس از آنکه شهرداری الیح از سوی رژیم فاشیست ترکیه غصب شد، محمد دمیر، رئیس مشترک شهرداری این شهر به بهانه «عضویت در سازمان» بازداشت شد.

رژیم اشغالگر ترکیه به کودتای سیاسی علیه اراده خلق کورد ادامه می‌دهد. رژیم ترکیه پس از آنکه شهرداری الیح را غصب کرد اقدام به انتصاب گماشته دولتی و دستگیری محمد دمیر رئیس مشترک برگزیده ساکنان الیح کرد. محمد دمیر پس از آنکه روز سه‌شنبه دستگیر شد به بهانه «عضویت در سازمان» به دادستانی منتقل شد و دادستانی رژیم هم وی را با همین ادعا به زندان فرستاد.

محمد دمیر به گروه D زندان آمد منتقل شد.