تلاشها برای تغییر دموگرافی کرکوک ادامه دارد

روز گذشته (سه‌شنبه ١۴ مه/ ٢۴ اردیبهشت) چندین خانواده‌ی عرب با پشتیبانی نیروهای عراقی به روستای پلکانه در ناحیه‌ی سرگران استان کرکوک رفته و تلاش کردند تا زمینهای کشاورزی کشاورزان کرد را تصرف کنند

روز سه‌شنبه تعداد زیادی خانواده‌ی عرب با اسلحه و اتومبیل با پشتیبانی تعدادی هامر نظامی نیروهای عراقی به روستای پلکانه در ناحیه‌ی سرگران استان کرکوک رفتند و در تلاشند تا زمینهای کشاورزی اهالی کرد منطقه را از آنها بگیرند.

 

پس از رخدادهای ۱۶ اکتبر عربها با پشتیبانی نیروهای عراقی اهالی چندین روستای کردنشین را تهدید کرده و می‌خواهند با زور زمینهای آنها را تصرف کنند.

 

در دوره‌ی رژیم بعث هموطنان کرد در آن مناطق از خانه و کاشانه‌ی خود بیرون رانده شده و زمینها و خانه هایشان پس از پروسه‌ی آزاد‌سازی عراق در سال ۲۰۰۳ کردها به خانه‌های خود بازگشتند.