جمال شریک: پرچم ١۴ ژوئیه همیشه استوار می‌ماند

"پرچم ١۴ ژوئیه برای همیشه در اهتزاز خواهد بود، این بیرق اکنون در دستان گریلاهای مقاومت هفتانین است."

جمال شریک عضو کمیته مرکزی حزب کارگران کوردستان (پ.ک.ک) در گفتگو با خبرگزاری فرات نیوز به ارزیابی ٣٨مین سالروز مقاومت روزه مرگ در ١۴ ژوئیه ١٩٨٢ در زندان آمَد پرداخت.

جمال شریک در آغاز سخنان خود یاد و خاطره کمال پیر، محمد خیری دورموش، عاکیف یلماز و علی چیچک شهیدان ١۴ ژوئیه را گرامی داشت و اظهار کرد:"رهبر آپو پیام شهیدان ١۴ ژوئیه را دریافت کرد. قبل از آنان رفیق مظلوم دوغان گفته بود:«صدای ما را بشنوید». زمان مبارزه رسیده است. رهبر آپو پیام مظلوم دوغان و پیام شهیدان روزه مرگ در ١۴ ژوئیه را دریافت کرده و برای انجام به وسایای رفقا گام برداشت. از اینرو آنانکه ١۴ ژوئیه را رقم زدند گریلاهای کوهستان بودند. عملیات بزرگ ١۵ آگوست ١٩٨۴ به معنی صیانت از میراث مقاومتگران روزه مرگ ١۴ ژوئیه بود."

نفسی تازه به انسانیت بخشید

شریک اظهار کرد که ١۴ ژوئیه در سخت‌ترین شرایط حملات نابودگرانه کودتای ١٢ ژوئیه شکل گرفت و افزود:"در شرایطی این مقاومت شکل گرفته بود که انسانیت نمی‌توانست نفس راحتی بکشد. مقاومت روزه مرگ در ١۴ ژوئیه به انسانیت نفس تازه‌ای بخشید. خلق با نفسی تازه به صیانت از واقعیت اجتماعی خویش برخاست. به دفاع از ارزش‌هایش پرداخت. اینچنین روند اجتماعی را در کوردستان و ارتقای انقلاب دمکراتیک را در ترکیه به ارمغان آورد که از رژیم فاشیستی ١٢ سپتامبر درصدد نابودی کامل آن بود. در ادامه روند اجتماعی کوردستان مبارزه گریلایی آغاز شد و تاکنون ارزش‌های مقدسی را خلق کرده است. همچنین برای جنبش‌های انقلابی ترکیه راهکارهای در هم شکستن فشارهای کودتای ١٢ سپتامبر و همچنین شیوه انقلابی را نشان داد."

گریلاهای جنبش آزادیخواهی در هر جا حضور دارند

شریک خاطرنشان کرد که فاشیسم آ.ک.پ-م.ه.پ تفاوتی با رژیم برخاسته از کودتای ١٢ سپتامبر ندارد بلکه شکلی تازه از فاشیسم ١٢ سپتامبر می‌باشد و افزود:"باغچلی-اردوغان دارای شخصیتی مشابه کنعان اورن هستند. فلسفه ١٢ سپتامبر بر سنتز ترک- اسلامی متکی بود. افکار و اندیشه‌های کنونی اردوغان-باغچلی ثمره این فلسفه است. در مقطع کودتای ١٢ سپتامبر افراد بسیاری مثل سلیمان سویلو حمله‌ور می‌شدند اما مقاومتگران ١۴ ژوئیه با ایستار نستوه خود به ان جماعت پایان داد. امروز نیز وضعیت مشابهی دیده می‌شود. اکنون پ.ک.ک و گریلاهای جنبش آزادیخواهی حضور دارند. گریلاهای جنبش ازادیخواهی در کوهستان‌های کوردستان، در مراکز حیاتی در ترکیه، در کوه‌ها مستقر شده‌اند. جنبش اجتماعی نیرومندی وجود دارد، هشیاری اجتماعی در صحنه است، به رغم تمامی فشار و زورگویی‌های فاشیسم آ.ک.پ-م.ه.پ جنبشی اجتماعی که از سوی گریلا خلق شده اعلام حضور کرده و به مبارزات خود ادامه می‌دهد. دستاورد بزرگ سنگرهایی هستند که مبارزه در آنان همچنان ادامه دارد. گریلا همچنان نیرومند است و جامعه و خلق علیه فاشیسم آ.ک.پ-م.ه.پ به مقاومت ادامه می‌دهند."

پرچم همیشه استوار می‌ماند

جمال شریف عضو کمیته مرکزی پ.ک.ک در رابطه با جنگ گریلایی در منطقه هفتانین اظهار کرد:"علی رغم فشار و ظلم اما خلق بر مبارزه پافشاری می‌کند. این مهم اثباتگر حقیقت راه شهیدان است. صیانت خلق از شهداست. صاحب‌مندی از شهدا مبارزه را ارتقا می‌بخشد. ١۴ ژوئیه ضربه‌ای مهلک بود که بر کودتای ١٢ سپتامبر وارد شد، اما هم زمان پرچم مبارزه را با ارتفاع بیشتری به اهتزاز درآورد. پرچم مبارزه ١۴ ژوئیه در ١۵ آگوست در کوهستان‌ها بلند شد. این پرچم امروز در دستان مبارزان و مقاومتگران است. رفیق قاسم و هلمت پیشاهنگان این مبارزه بودند. این مبارزه ادامه دارد و پرچم آن همچنان استوار است. تا دستیابی به پیروزی این پرچم همچنان استوار می‌ماند. این پرچم امروز در دستان نیروهای گریلا در هفتانین است. در شهرها نیز پرچم مباەرزه خلق علیه فاشیسم آ.ک.پ-م.ه.پ در اهتزاز است و برای همیشه هم استوار می‌ماند."