جمعیت جوانان: زمان آن رسیده است که ضربات سنگینی به فاشیست‌ها وارد کنیم

شورای اجرایی جمعیت جوانان کوردستان با اشاره به اینکه فاشیسم آ.ک.پ/ م.ه.پ شکوه و مقدسات خلق کورد را هدف قرار داده است اعلام نمود؛ "زمان آن رسیده است که ضربات کشنده‌ای به آنها وارد کنیم".

شورای اجرایی جمعیت جوانان در مورد سیاستهای شوونیستی و نژادپرستانه‌ی رژیم اشغالگر آ.ک.پ/م.ه.پ در حمله به ارزش‌های خلق کورد، بیانیه‌ای منتشر کرد. در این بیانیه آمده است:

"رژیم فاشیستی آ.ک.پ/م.ه.پ با غیراخلاقی‌ترین روشها به سیاستهای پاکسازی کوردها و اشغال و غارت کوردستان ادامه می‌دهد‌. شکنجه‌ی بزرگ رهبرمان، حملات برای نابودی گریلا، دستگیری سیاستمداران کورد و حملات وحشیانه علیه پیکر شهدا و آرامستان‌ها در همین چهارچوب ادامه دارند.

همه باید به خوبی بدانند که تنها امید فاشیسم آ.ک.پ و م.ه.پ این است که خلق کورد و کوردستان را بی‌ارزش و بها کند. در این مرحله رژیم آ.ک.پ و م.ه.پ نه تنها برای خلق کورد بلکه برای کل بشریت به ویروسی تبدیل شده است که باید از بین برود.

در مقابل این رژیم که می‌خواهد ما را نابود کند، دیگر هیچ بهانه‌ای برای سکوت نداریم. در مقابل رژیمی فاشیست که درصدد قتلعام کورد و کوردستان است، باید ضربات کشنده‌ای به فاشیست‌ها وارد کنیم.

ما جوانان کوردستان که نیروهای پیشاهنگ جنبش آزادیخواهی کوردستان هستیم، می‌دانیم که مسئولیتمان بیشتر از همیشه است و از جوانان میهن‌دوست و شرافتمند کوردستان می‌خواهیم، وارد میدان شوند. از همه‌ی جوانان کوردستان و به ویژه جوانان باکور کوردستان می‌خواهیم در مقابل حملات اشغالگرانه‌ی فاشیسم دولت ترکیه، همه جا را به عرصه‌ی مقاومت و حسابخواهی از فاشیست‌ها و نژادپرستان تبدیل کنند.

باید همه بدانند که موج فاشیسم خواهد شکست و این حصر پایان خواهد یافت."