جنبش جامعه دمکراتیک: اوجالان نماینده امید بوده و اراده انسانی را تحقق می‌بخشد

جنبش جامعه دمکراتیک: توطئه بین‌المللی صورت گرفته علیه رهبر اوجالان را در ٢١ سالگرد آن محکوم می‌کنیم.

جنبش جامعه دمکراتیک با انتشار بیانیه‌ای اعلام کرد: اوجالان نماینده امید بوده و اراده انسانی را تحقق می‌بخشد، او نماینده مبارزه و تلاش برای ایجاد صلح، دمکراسی و دیالوگ است. او نمایندگی دست‌یابی به صلح در ترکیه و سوریه و تمامی منطقه را برعهده دارد. اما متاسفانه دولت ترک که این توطئه را انجام داده است، به حل مسئله توجهی نمی‌کند.

جنبش جامعه دمکراتیک در ٢١ سالگرد توطئه بین‌المللی علیه رهبر خلق کورد، عبدالله اوجالان بیانیه‌ای را منتشر کرد. متن این بیانیه به شرح زیر است:

"جنبش جامعه دمکراتیک توطئه بین‌المللی را که توسط نیروهای جنگ‌طلب و تاریک‌پرست علیه رهبر خلق‌های فرودست به شیوه‌ای خارج از معیارهای انسانی و اخلاقی صورت گرفته است را محکوم می‌کنیم. تمامی دولت‌های سرمایه‌دار، با همکاری تمامی سازمانهای اطلاعاتی بسیاری از دولت‌ها ضمن همکاری با یکدیگر تلاش کردند تا آخرین پیمان خود را با فاشیسم ترک در پایان سده بیستم امضا کرده و رهبر آپو را به اسارت در آورند.

از طریق این توطئه تلاش کردند تا اراده خلق کوردستان و دستاوردهای آن و نیز اراده انقلابی و آزادیخواهانه و اتحاد خلق‌ها را هدف قرار داده و از سوی دیگر امیدهای خلق‌های منطقه را مبنی بر خواست آزادی و برابری، بر مبنای برادری خلق‌ها و همزیستی تضعیف کنند.

بیست و یک سال است که رهبر عبدالله اوجالان در زندان امرالی مقاومت کرده و دولت ترک، انزوایی شدید را از طریق پلیدترین اعمال شونیستی و غیر قانونی بر وی تحمیل کرده است که از تلاش برای مسمومیت وی گرفته تا ممنوعیت ملاقات با خانواده و وکلایش را در بر می‌گیرد. همچنین اقدامات دولت فاشیست ترک نشانه‌ای است برای ناراحتی و درماندگی این حکومت از راهکارهای دمکراتیک و صلح‌طلبانه.

رهبر اوجالان نمایندگی امید و اراده انسان‌های آزاد و اراده طبقات اجتماعی خلاق و آفرینشگر را بر عهده دارد، مبارزه و تلاش‌های وی در راستای استقرار صلح، دمکراسی و دیالوگ سازنده است. همچنین راه‌حل‌هایی را برای دستیابی به صلح با دولت ترک، سوریه و تمامی منطقه تدارک دیده است. اما متاسفانه، دولت ترک که این توطئه را شکل داد، هیچگاه به این راه‌حل‌های رهبر آپو توجه نداشته است. برعکس، سرکوب، ترور، نیروی امنیتی و نظامی را به منظور تداوم ابعاد دیگر این توطئه بکار گرفته است و از این طریق، عفرین، سریکانی و گری سپی را نیز به اشغال خود در آورده و تغییر دموگرافیک منطقه را همراه با زدودن هویت کوردی و قتل‌عام کوردها به پیش می‌برد.

مقاومتی را که خلق انجام می‌دهد، بر فلسفه و تفکر حیات آزاد و رهایی از بردگی متکی است. همچنین خلق در فلسفه ملت دمکراتیک نیز این نکته را در می‌یابد که تنها راه دست‌یابی به راه‌حل تمامی مشکلات و بی‌ثباتی‌ها در منطقه اتکا به این فکر و فلسفه است.

در جایگاه جنبش جامعه دمکراتیک از تمامی آزادیخواهان و دمکراتهای جهان می‌خواهیم که با ایجاد موضعی مسئولانه، خواستار آزادی رهبر آپو بوده و به منظور شکست این توطئه تلاش نمایند. زیرا اکنون رهبر آپو به نماد آزادی تبدیل شده است، رهبر آپو نه فقط برای کوردها، بلکه برای تمامی خلقها و تشکل‌هایی که خواهان آزادی هستند، به نماد آزادی تبدیل شده است."