"حملات آ.ک.پ/م.ه.پ به ه.د.پ و حملات پ.د.ک/ی.ن.ک به جنبش آزادی دو روی یک سکه‌اند"

عضو شورای رهبری جنبش آزادی اعلام کرد،"حملات آ.ک.پ/م.ه.پ علیه ه.د.پ و همچنین حملات علیه جنبش آزادی در جنوب کردستان و دیگر بخش‌های کردستان متفاوت نیستند. حملاتی که بارها انجام گرفته‌اند بار دیگر نیز منجر به شکست خواهند شد"

   دکتر آزاد قادر از اعضای شورای رهبری جنبش آزادی جامعه کردستان اقدامات اشغالگرانه‌ی دولت ترکیه علیه جنوب کردستان، ارتباط آن با بستن مراکز جنبش آزادی در این بخش میهن و دیگر حملات دولت ترکیه علیه کردها را ارزیابی نمود.

   دکتر آزاد با یادآوری مواضع جنبش آزادی در برابر اقدامات اشغالگرانه‌ی دولت ترکیه علیه منطقه اعلام کرد،"حملاتی که امروزه انجام می‌گردند، با آماده‌کاری‌هایی گسترده می‌باشند که تنها به منطقه‌ای محدود نیستند و در سطح چهار بخش کردستان انجام می‌گیرد. در راستای این گام‌ها در نتیجه‌ی ترس از موضع گیری جنبش آزادی و پیشرفت‌هایی که در سطح جنوب کردستان و در عراق بدست آورد سعی در سرکوب آن داشتند. [حکومت اقلیم- حزب دمکرات و اتحادیه میهنی] با نقض قوانین خویش به مراکز جنبش آزادی حمله کرده و تمامی آن‌ها را بستند. این حملات از حمله به جنبش آزادی آغاز شدند تا که بتوانند صداهای شفاف جنوب کردستان را سرکوب نمایند. حتی رسانه‌هایی که در برابر اشغالگری ایستاده‌اند هدف آن‌ها قرار می‌گیرند برای مثال، همواره خبرنگاران روژنیوز را دستگیر کرده و بدین شکل خواهان سرکوب این اعتراضات هستند. راه‌های مختلفی را با هدف سرکوب فعالیت‌ها انجام داده‌اند اما تاکنون جنبش آزادی ساکت نمانده و همواره موضع دمکراتیک خود را نشان داده است. فعالیت‌هایمان تا هنگامیکه تمامی خلقمان در برابر اشغالگری موضع خلق شیلادزه را نشان دهند ادامه خواهد داشت."

   دکتر آزاد قادر درباره‌ی دلایل اعمال فشار از سوی حکومت اقلیم کردستان و دشواری فعالیت‌ها در جنوب کردستان به نسبت عراق اعلام کرد،"این مسائل به حکومت‌هایی همسایه‌ی عراق و اقلیم کردستان مرتبط هستند. پیش از این حکومت عراق تحت کنترل کشورهای همسایه بویژه ایران و ترکیه بود اما می‌بینیم که هم اکنون حکومت عراق خواهان رهایی از کنترل این کشورها است. با استقلال بیشتر حکومت عراق فرصت‌‌ برای فعالیت‌های دمکراتیک بیشتر خواهند شد. اما درباره‌ی ممانعت‌ از فعالیت‌هایمان در اقلیم کردستان اعمال ممنوعیت‌های بیشتر نیز حاکی از آن‌ است که حکومت اقلیم کردستان بیش از پیش اراده‌ی خود را به کشورهای همسایه تسلیم کرده است. این کشورها که اشغالگران کردستان هستند هیچگاه قبول نخواهند کرد اراده‌ای مستقل در اقلیم کردستان ایجاد شود. در نتیجه‌ی فعالیت‌ها و موضع گیری‌هایمان علیه اشغالگری اقتصادی، سیاسی و فرهنگی جنوب کردستان، با آغاز اشغالگری نظامی فرصت فعالیت‌ها نیز کمتر خواهد شد. به همین دلیل معتقد هستم، حکومت جنوب کردستان اراده‌ی خود را به کشورهای همسایه تسلیم نموده و به تنهایی قادر به تصمیم گیری نیست."

   وی درباره‌ی دوران پس از ممنوعیت‌ فعالیت‌های جنبش آزادی در جنوب کردستان اظهار داشت، "فعالیت‌هایمان تنها در چهارچوب سیاسی و به مراکزمان محدود نخواهند شد. وظیفه‌ی اساسیمان آموزش و هشیار نمودن جامعه است. شرایط کنونی نه تنها برایمان مانعی نگردید بلکه با آشکار گشتن حقایق برای جامعه و موضع‌گیری‌های آن‌ها فعالیت‌هایمان را سهل نمود. موضع آن‌ها، حقیقت‌ آن‌ها را به خلقمان نشان داد.  هم اکنون زمینه و فرصت آموزش جامعه بیشتر شده است و به موضع و فعالیت‌هایمان ادامه خواهیم داد. از هنگام بستن مراکزمان شرایط فعالیت‌ها‌ در ابعاد موضع‌گیری و درک خلق از ما بیشتر شده است. این حقیقت نشان می‌دهد که از این پس موفقیت از آن چه جریانی خواهد بود."

   دکتر آزاد قادر سپس در رابطه با غضب شهرداری‌های ه.د.پ از سوی حاکمیت آ.ک.پ/م.ه.پ اعلام کرد، "حملات آ.ک.پ/م.ه.پ علیه ه.د.پ و همچنین حملات علیه جنبش آزادی در جنوب کردستان و دیگر بخش‌های کردستان متفاوت نیستند. حملاتی که بارها انجام گرفته‌اند بار دیگر نیز منجر به شکست خواهند شد. پیام رهبر آپو در زمان مقاومت‌های اعتصاب‌ غذا، قدرت‌های بین‌المللی را شوکه نمود، آن‌ها انتظار چنین موضعی از رهبر آپو  نداشتند. اکنون معامله و بازی‌های سیاسی بسیار چرکینی در منطقه انجام می‌گیرند. از سویی سکوت و از سوی دیگر اشغالگری را توسعه می‌بخشند. چندی پیش امکان حمله‌ی آمریکا به ایران و  ایجاد جنگی گسترده وجود داشت. سعی داشتند دولت ترکیه را ساکت کرده و جنبش آپویی را به برهه‌ی مذاکرات مشغول نمایند. در زمانیکه خواهان آغاز دور جدید مذاکرات با رهبر خلق کرد بودند، رهبری مذاکره به شیوه‌ گذشته را رد نمود. آشکارا اعلام کرد، مدت‌هاست گفت‌وگو و مذاکراتمان پایان یافته‌اند. زمان گام‌های عملی رسیده است. رهبر آپو اعلام کرد، هنگامیکه گام‌هایی عملی برداشته شوند در مدت یک هفته به جنگ پایان خواهد داد.

    قدرت‌های بین‌المللی و منطقه در انتظار چنین موضعی نبودند. در این راستا آمریکا تهدیدات خود علیه ایران را کاهش داده و برای حل مسائل ترکیه اقدام نمود. اکنون دولت ترکیه به دردسری بزرگ برای آمریکا مبدل شده است. یعنی نه تنها ترکیه قادر به رهایی از مشکلات نیست بلکه کشورهایی که سیاست‌هایشان را از راه اردوغان انجام می‌دهند نیز دچار مشکل شده‌اند. سیاست اشغالگری رژیم ترک در مناطق خاکورک، ادلب، عفرین و برادوست شکست خورد. ترکیه مثل ایران قادر نیست برای مدت مدیدی مشکلات خود را به خارج از کشور منتقل نماید. این سیاست تاکنون ادامه داشت و از پس ممکن نیست. از این پس دولت ترکیه باید به مسائل داخلی خویش مشغول گرددو نظر افکار عمومی ترکیه را به آن جلب کند. دولت ترک رمقی برای انتقال این مشکلات به خارج از کشور ندارد و از اینرو در ادلب عقب‌نشینی می‌کند. در عفرین، خاکورک و برادوست هم سکوت کرده است. با حمله به شهرداری‌های ه.د.پ هم اکنون خواهان ایجاد بحث و جلب کردن افکار عمومی داخلی ترکیه به این مسائل است. اما نظر افکار عمومی ترکیه با این مسائل جلب نشده و ممکن است هر لحظه موجب انفجاری بسیار بزرگ در جامعه ترکیه گردد."