رابطه خلق و گریلا ناگسستنی است

گریلاهای یژاستار در مورد سیاست‌های جنگ ویژه دولت اشغالگر ترک می‌گویند:"خلق کورد و گریلا رابطه‌ای بسیار مستحکم با هم دارند که ناگسستنی است. ما به خاطر خلقمان به مبارزه می‌پردازیم  و خلق کوردستان هم به این امر واقف هستند."

گریلاهای یژاستار (یگان‌های زنان آزاد ستار) در مورد سیاست‌های جنگ ویژه دولت ترک علیه خلق کورد و مبارزه آزادیخواهی آن با خبرگزاری فرات گفتگو کردند. ایلم مظلوم و وژین قامشلو که اکنون در ایالت زاگرس حضور دارند به سیاست‌های دولت غاصب ترک در قبال خلق کورد و نیروهای گریلا اشاره کردند.

گریلا ایلم با یادآوری مبارزه در کوهستان‌های زاگرس گفت:"برای به انجام رساندن مبارزه در زاگرس به اراده‌ای بزرگ نیاز است. انسان در زاگرس به توانایی خود پی می‌برد.

دولت ترک در مقابل نیروهای گریلا رویکرد جنگ ویژه را به پیش می‌برد. این امر بیانگر ضعف و استیصال دولت ترک است. کار دولت ترک به جایی رسیده است که از راه بی‌سیم درخواست می‌کند؛ «بیایید تسلیم شوید، ما شما را به خانه‌هایتان برمی‌گردانیم. زندگی خوبی داشته باشید، ازدواج کنید و ....». همه می‌دانند که تا دولت ترک وجود داشته باشد زندگی خوب بی‌معنی است. رژیم ترک باید بداند که بهترین جا برای زندگی خوب کوهستان‌های آزاد کوردستان است.

رژیم ترک جنگ روانی علیه جامعه را هم ادامه می‌دهند. این رژیم می‌داند که خلق چه جایگاهی در نزد نیروهای گریلا دارد و از اینرو زنان و جوانان را هدف جنگ ویژه قرار می‌دهد. دولت ترک دختران جوان را به فعالیت مسلحانه و مزدوریگری فراخوانده است. از آنان به عنوان سپر انسانی در جنگ علیه ما استفاده می‌کند. دولت ترکیه در ضدیت با پروسه زن آزاد می‌خواهد زن مزدور را ترویج دهد. زنان خود شاهد این وضعیت هستند، باید هشیارانه عمل کنند و به ابزار دست قاتلان خود مبدل نشوند."

افزایش خشونت افزایش قیام‌ها را به دنبال دارد

وژین قامشلو گریلای یژاستار با تأکید بر لزوم تقویت نیروی خوددفاعی زنان به ارزیابی سیاست‌های جنگ ویژه دولت اشغالگر ترک پرداخته و می‌گوید:"نیروهای حاکم از سازماندهی زنان و از توانایی آنان هراس دارند. به همین دلیل فشار و خشونت را ترویج می‌دهند. زنان در پاسخ به رژیم‌های حاکم باید به توان خود پی ببرند، سازماندهی خود را نیرومند کنند و خوددفاعی را ترویج دهند.

اگر چه زنان اکنون در برابر ذهنیت مردسالاری و دولت به مبارزه برخواسته‌اند اما باید این مبارزه را گسترش دهند. با ارتقای سطح مبارزات آزادیخواهی زنان بدون شک نیروهای حاکم و ذهنیت مردسالاری خشونت بیشتری را به کار می‌گیرند، اما نباید فراموش کرد که افزایش خشونت در همان حال افزایش قیام را در پی دارد. نگرش رهبر آپو در مورد زنان، جایگاه زن در جنبش آزادیخواهی کوردستان با پیشاهنگی پ.ک.ک بر همگان عیان است. رهبری می‌تواند به تمامی مسائل پایان دهد.

هیچ ذهنیتی به اندازه ذهنیت دولتگرایی کثیف نیست. به همین سبب زنان باید مبحث خوددفاعی را در اولویت قرار داده و آنرا گسترش دهند. زنان مسائل روزمره در سطح جهان را مورد گفتگو قرار می‌دهند. زنان در بسیاری از عرصه‌ها پیشاهنگی مقاومت در برابر رژیم‌های مرتجع را بر عهده گرفته‌اند."

دولت از زنان هراس دارد

وژین قامشلو خاطرنشان کرد که دولت نسبت به پیشرفت‌های زنان در حوزه‌های مختلف آگاه است و افزود:"زنان هم ماهیت دولت را درک کرده‌اند. علیه دولت رویکرد خوددفاعی را گسترش می‌دهند. مقوله دفاع برای انسان، تمامی گونه‌های جانداران در طبیعت و حتی در گیتی جایگاه بسیار ویژه‌ای دارد. می‌توان آموزش را هم در زمره خوددفاعی قرار داد. پیشرفت، تحصیل، استفاده از اسلحه و... برای دفاع لازم هستند. خوددفاعی به مصونیت ارزش‌های اجتماعی و معنوی می‌انجامد.

رابطه خلق و گریلا ناگسستنی است. ما برای آزادی خلقمان به کوهستان‌های آزاد آمدیم. خلق کوردستان هم به این امر واقف هستند. ملت کورد به هویت خود پی برده و از ماهیت دولت هم پرده برداشته است. از اینرو بیش از هر زمانی خلق کوردستان باید نسبت به جنگ ویژه دشمن هشیار باشند."