زبیر برادوستی آزاد شد، وی اتهاماتش را رد کرد

حزب دمکرات کوردستان عراق در خوش‌خدمتی به ارتش اشغالگر ترک یک روزنامه‌نگار جنوب کوردستان را چهار ماه حبس کرد. زبیر می‌گوید پس از چهار ماه حبس تنها دلیل بازداشت خود را مخالفت با اشغالگری رژیم ترکیه در جنوب کوردستان می‌داند.

زبیر برادوستی خبرنگار روژنیوز پس از گذشت بیش از ۴ ماه از دستگیریش توسط نیروهای امنیتی پ.د.ک، سرانجام روز گذشته آزاد شد. وی تمامی اتهامهای طرح شده از سوی دمکرات را رد کرد و از سازمانها و سندیکاها انتقاد کرد که بدون تحقیق در مورد پرونده‌ی وی اتهام پیشمرگه بودن وی را مطرح کرده اند.

۲۱ / ۷ امسال، زبیر برادوستی خبرنگار خبرگزاری روژنیوز در منطقه‌ی سیدکان، توسط نیروهای نظامی پارتی دستگیر شد. پس از گذشت بیش از ۴ ماه، وی دیروز آزاد شد و در مورد اتهامات وارده‌اش با روژنیوز سخن گفت.

پس از دستگیری وی، پ.د.ک مدعی شده بود، زبیر برادوستی پیشمرگه‌ی آنهاست و وی را دستگیر کرده‌اند. آنها همین موضوع را با سندیکای روزنامه نگاران و سازمانهای مرتبط با آزادی بیان نیز اعلام کردند، تعدادی از سندیکا وابسته دمکرات هم  این امر را بهانه‌ای برای سکوت خود قرار دادند. اما برادوستی این مسئله را به شدت رد می‌کند.

زبیر برادوستی می‌گوید: من هرگز پیشمرگه نبوده‌ام، اگر پیشمرگه بودم به کار خبرنگاری نمی‌پرداختم. اما این اتهام را به من وارد کرده و حتی به خانواده‌ام هم گفته‌اند که باید شما هم بگویید زبیر پیشمرگه بوده در غیر اینصورت وی را به شدت مجازات می‌کنیم.

زبیر نگران اتهامات وارده به خود است و می‌گوید: رو به وزارت پیشمرگه و تمام فرماندهانش می‌گویم، پیش چه کسی پیشمرگه بوده‌ام بیاید و آنرا اعلام کند. شناسنامه و سند و مدارکم کجا هستند؟ همه‌ی اینها به دور از واقعیت است و من به عنوان یک خبرنگار دستگیر شده‌ام.

زبیر همچنین می‌گوید: آنچه سبب دستگیری من شده فقط کار کردنم بر روی مسئله‌ی اشغالگری دولت ترکیه در منطقه‌ی سیدکان بوده است که به صورت مداوم به این مناطق حمله کرده و روستاها را اشغال می‌کنند، به خواست آنها نیز من دستگیر شده‌ام.

زبیر به تندی از سندیکاها و سازمانها انتقاد کرده و می‌گوید: بدون آنکه کسی در مورد دستگیریم تحقیق کند، گفته‌اند پیشمرگه هستم و حتی اتهام جاسوسی را نیز به من وارد کرده‌اند! علی رغم آنکه از من حمایت نکردند، اتهامات بسیاری نیز به من وارد کردند.

از سوی دیگر خبرگزاری روژنیوز امروز در بیانیه‌ای کتبی خواهان روشن شدن دلایل حبس چهارماهه زبیر برادوستی شد. روژنیوز در بیانیه خود با انتقاد شدید از سندیکاهای منفعت خواه روزنامه‌نگاران تأکید می‌کند که به رغم فشارهای احزاب حاکم علیه این خبرگزاری به انعکاس وقایع و تحولات کوردستان ادامه خواهد داد.