سوران عمر: پ.ک.ک پیش از تشکیل اقلیم کوردستان اینجا حضور داشته است

سوران عمر نماینده حزب جمعیت اسلامی در پارلمان اقلیم کوردستان به اظهارات مسئولین پ.د.ک اعتراض کرده و گفت:"حضور پ.ک.ک در باشور به زمانی برمی‌گردد که هنوز چیزی به نام اقلیم کوردستان وجود نداشت".

کمپین جمع‌آوری امضا برای اخراج نظامیان ارتش اشغالگر ترک از باشور کوردستان ادامه دارد. این کمپین با پیشاهنگی زنان جوان مبارز و جوانان میهن‌دوست آغاز شده است. تاکنون در این کمپین ١٠ هزار امضا جمع‌اوری شده‌اند.

سوران عمر از نمایندگان جمعیت اسلامی (کومل) در پارلمان اقلیم با شرکت در کمپین امضا دیدگاه‌های خود را در این رابطه با خبرگزاری فرات نیوز در میان گذاشت.

"دولت ترک به شیوه‌ای آشکار به اشغالگری می‌پردازد"

سوران عمر با محکومیت حملات اشغالگرانه رژیم ترک در کوردستان گفت:"سربازان دولت ترک مناطق مرزی را پشت‌سر گذاشته‌اند و خود دولت ترک اعتراف می‌کند که ٣۶ پایگاه نظامی و مرکز استخباراتی در مناطق هولیر، سوران و دهوک دارند. علنا به اشغالگری می‌پردازند. متأسفانه از مدت‌ها پیش این پایگاه‌ها را احداث کرده‌اند.

" پارلمان اقلیم سال ٢٠٠٣ برای اخراج سربازان ترک تصمیم گرفت"

سوران عمر خاطرنشان کرد که در زمینه حقوقی موجودیت سربازان ترکیه در خاک باشور کوردستان هیچ مشروعیتی ندارد و تنها دلیل این وضعیت بی‌ارادگی حکومت اقلیم کوردستان است. وی افزود:"بی‌ارادگی حکومت اقلیم به حدی است که مقرهای و مناطق تحت نفوذ پ.ک.ک را به دولت ترکیه لو می‌دهد تا از سوی آنان بمباران شوند."

"ترکیه حق ندارد این منطقه را اشغال کند و سربازانش را در آن مستقر کند"

پارلمانتار سوران عمر در رابطه با سخنان رئیس حکومت اقلیم کوردستان نخچیروان بارزانی که گفته بود؛«ترکیه نیرومند است، بخوبی اهداف را مورد اثابت قرار می‌دهد، نیازی به همکاری ما نیست» گفت:"دلیل [اظهارات بارزانی] این نیست که ترکیه نیرومند است یا پ.ک.ک در خاک باشور کوردستان است. این سخنان نمی‌تواند به حملات ترکیه مشروعیت دهند. ترکیه حق ندارد خاک باشور را بمباران کند."

"توافق ۵٠ ساله میان پ.د.ک و ترکیه این حزب را به سکوت واداشته است"

سوران عمر در ادامه گفت:"جنگ در اقلیم کوردستان است. سکوت حاکمان اقلیم کوردستان و بویژه حزب دمکرات کوردستان (پ.د.ک)، به توافق نفتی ۵٠ ساله این حزب با ترکیه مرتبط است. پ.د.ک در این چارچوب سربازان ترکیه را به خاک اقلیم دعوت کرده است. در توافق مذكور چند ماده امنیتی وجود دارند که نام پ.ک.ک در آنها قید شده است. آنهم در مورد فعالیت استخباراتی علیه پ.ک.ک است. پ.د.ک برای اینکه خود را به رژیم ترک بقبولاند به شیوه‌ای علنی به هر اقدامی دست می‌زند. انتقال سربازان ترک به منطقه باشور کوردستان به توافقات اقتصادی و امنیتی میان این دو برمی‌گردد."

"حضور پ.ک.ک در باشور به قبل از تشکیل حکومت اقلیم کوردستان برمی‌گردد"

سوران عمر نماینده جمعیت اسلامی در پارلمان اقلیم کوردستان در خاتمه سخنان خود گفت:"حضور پ.ک.ک در باشور به پیش از تشکیل حکومت اقلیم کوردستان برمی‌گردد. اینجا خاک کوردستان است، همچنانکه ما دیگر بخش‌های میهنمان را خاک خود می‌دانیم آنان نیز باشور را سرزمین خویش می‌دانند. حضور پ.ک.ک در باشور به زمانی برمی‌گردد که هنوز چیزی به نام حکومت اقلیم وجود نداشت."