صبری اوک: اردوغان در لبه پرتگاه است [ىخش اول]

صبری اوک عضو شورای مدیریتی کنفدرالیسم جوامع کوردستان از اردوغان به عنوان «فاشیست صدساله» نام برده و می‌گوید:"اردوغان در لبه پرتگاه به روژاوا حمله‌ور شده است. به عقیده صبری اوک عمرِ اردوغان چند هفته و چند ماه بیشتر نمانده است.

   عضو شورای مدیریتی ک.ج.ک صبری اوک روز سه‌شنبه در برنامه روژوا ولات تلویزیون سترک به ارزیابی حملات اشغالگرانه رژیم ترک به شمال و شرق سوریه پرداخت. برگردان فارسی این گفتوگو در دو بخش منتشر می‌گردد.

   اوک از اردوغان به عنوان «فاشیست قرن» نام برده و گفت که حمله به روژاوا به معنی نیرومندی اردوغان نیست.

   وی افزود که اردوغان در لبه پرتگاه به حمله دست می‌برد (...) از حیات اردوغان چند هفته یا چند ماهی باقی مانده است.

   اوک افزود که اردوغان هیچ چیزی به خلق‌های ترکیه نخواهد داد و افزود:"بالعکس جامعه را به مخاطره انداخته و اقتصاد و سیاست را به بن‌بست کشانده است. اردوغان نمی‌تواند زیر بار سنگین این همه معضل کمر راست کند. با چنین وضعیتی در مقابل روسیه و آمریکا در سوریه هم به نقشی دست نخواهد یافت. اردوغان در واقع همه چیز را از کف داده است."

   اوک افزود که با حملات اشغالگرانه خلق کورد برای اولین بار «ضرورت اتحاد کوردها» را شاهدند و خاطرنشان کرد:"کوردها خود دیدند که پراکندگی و خودخواهی سیاسی بدون نتیجه است و هدف اساسی دولت ترکیه هم همین امر است."

چنان جنگ عاری از ‌اخلاقی به راه انداخته‌اند که هیچ مرزی را به رسمیت نمی‌شناسد

   عضو شورای مدیریتی ک.ج.ک اظهار کرد؛"امروز در روژاوای کوردستان جنگ اشغالگری در جریان است که هیچ معیار اخلاقی را به رسمیت نمی‌شناسد. جنگ مابین خلق کورد، خلق‌های شمال و شرق سوریه علیه دولت ترک هشت سال است که ادامه دارد. چه زمانی که داعش به موضوع جهانی مبدل شد، تبهکاران با دستور اردوغان به مناطق کوردنشین حمله‌ور شدند. کوردها و خلق‌های منطقه در کوبانی برای آزادی و شرف خویش برای تداوم حیات خود در برابر حمله داعش مقاومت ‌کردند. همچنین این جنگ جنگی علیه دولت ترک بود. زیرا اردوغان در این جنگ شرکت کرده بود. به همین دلیل نه تنها امروز بلکه هشت سال است که جنگ میان خلق‌های شمال و شرق سوریه با دولت ترک، آ.ک.پ و اردوغان ادامه داشته است."

تبهکاران اردوغان در ترکیه سازماندهی و تسلیح شدند

   اوک اظهار کرد، "اگر شمال کوردستان نمی‌بود طیب اردوغان و دولت ترک آنقدر به روژاوا اهمیت نمی‌دادند. شاید حتی وارد چنین جنگی هم نمی‌شدند. بینش فاشیستی اردوغان حق زندگی را برای کوردها به رسمیت نمی‌شناسد. چشم دیدن کوردهایی را که با هویت خود و آزادانه زندگی کنند ندارد. هراس بزرگ او ناشی از وجود کوردهای آزاد با هویت خویش در روژاوا و همسایگی آنان با ترکیه است. اگر خلق به زندگی آزادانه و دمکراتیکی دست یابند بر شمال کوردستان و ترکیه هم تأثیر می‌گذارد. اردوغان از این ترسید. به همین دلیل هم در کوبانی و هم در مناطق دیگر به روژوا و سوریه حمله‌ور شد. خلق کورد در مرحله‌ای که علیه تبهکاران داعش، النصره و تبهکاران دیگر مبارزه می‌کردند اردوغان و دولت ترک به حمایت از تبهکاران پرداخت و مدارکی مبرهن در این رابطه موجود است."

نگرش دولت ترک به ارزشهای انسانی اهمیت نمی‌دهد

   اوک در ادامه افزود:"ذهنیت اردوغان و دولت ترک، اخلاق آنان، پارادایم و ایدئولوژی آنان هیچ زمانی با ارزش‌های انسانی و دمکراسی همخوانی نداشته است. به ویژه زمانی که موضوع کوردها در میان باشد قیامت به پا می‌کنند و خواستار متوقف کردن کوردها هستند. به همین دلیل سعی نمود سیستم دمکراتیک خلق‌های شمال و شرق سوریه را متوقف کند. با این همه سیستم[ی در شمال و شرق سوریه] شکل گرفت."

ایدئولوژی واقعی اردوغان ایدئولوژی داعش است

   صبری اوک عضو شورای مدیریتی ک.ج.ک در مورد ایدئولوژی اردوغان اظهار نمود:"ایدئولوژی واقعی اردوغان ایدئولوژی داعش است. از اینرو این همه مخالف ایدئولوژی زندگی مسالمت‌آمیز و مشترک خلق‌ها با همدیگر است. درد بزرگ [اردوغان] اتحاد دمکراتیک و آزادانه خلق‌هاست. اکنون در مقابل چشمان جهانیان ارزش‌های بشری را زیر پا قرار داده و می‌خواهد جغرافیای شمال و شرق سوریه را اشغال کند."

فاشیست قرن

   اوک طیب اردوغان را همطراز فاشیست‌هایی همچون هیتلر دانست و گفت:"تمام جهان علیه هیتلر متحد شدند و او را از بین بردند. اردوغان فاشیست این سده است. بی‌سابقه است. در تاریخ دولت ترک هم چنین چیزی وجود نداشته است. دولت ترک احزاب و حاکمان فراوانی را به خود دیده است. اردوغان یک استثناست. چنین فردی در تاریخ دولت ترک وجود ندارد. اردوغان فاشیست و دیکتاتور است. عضویت در ناتو را با پلیدی و خارج از مبانی اخلاقی به کار گرفت. خوب ناتو تا چه اندازه در این مورد شریک است، ایالات متحده آمریکا تا چه حد در این بازی جای گرفته است؟ باید این موارد آشکار شوند. برخی موارد هر روز شفافتر و زلالتر می‌شوند."

اگر روژاوا متحمل شکست شود به باشور حمله خواهند کرد

   اوک سپس افزود:"دلیل حملات دولت ترک و ارودغان به اندازه کافی روشن می‌باشند. دولت ترک به دلیل وجود حزب کارگران کوردستان باشور کوردستان را تحمل می‌کند [باشور کوردستان را در مقابل پ.ک.ک بکار می‌گیرد]. اما اگر روژاوا را در هم شکند چیزی از باشور کوردستان برجای نخواهد ماند. در برهه برگزاری همه‌پرسی استقلال باشور موضع دولت ترک آشكار بود. همان نگرش، همان منطق و همان دیکتاتور بر سر کار است. اگر روژاوا متحمل شکست شود قطعا آرام نخواهد گرفت. از دیرک بسوی باشور لشکرکشی خواهند کرد. اردوغان در دوره حاکمیت خویش نابودی اراده تمام کوردها را هدف قرار داده است."

اردوغان در لبه پرتگاه به حمله دست زده است

   اوک خاطرنشان کرد:"بسیار خوب، آیا این حمله نشانه نیرومندی و اراده اردوغان است؟ نه. ما مدعی هستیم که اردوغان در لبه پرتگاه به این حملات دست زده است. بزودی همه خواهند دید که این حمله چگونه وی را سرنگون خواهد کرد. با این حملات نخواهد توانست به حاکمیت ادامه دهد. در عرصه سیاسی با بن‌بست روبرو شده است. چیزی برای جامعه ترک ندارد. تنها از شعار "ترور" سوءاستفاده کرد. به همین دلیل حساب بزرگی را باید پس دهد. جامعه بشری چنین چیزی را نخواهند پذیرفت. کوردها هم قبول نخواهند کرد. خلق‌های ترکیه هم همچنین. از عمر اردوغان چند هفته و یا در نهایت چند ماه دیگر مانده است."

   اوک افزود:"اردوغان بدون آمریکا و روسیه نمی‌تواند در سوریه یک گام هم بردارد. خلق‌های ترکیه باید از اردوغان بپرسند که این حملات چه دستاوردی به همراه داشته است. چه چیزی به سفره انها افزوده و چه ارزشی را کسب کرده‌اند. هیچ. بالعکس جامعه را با خطر و اقتصاد و سیاست را با بحران روبرو کردند. اردوغان نخواهد توانست زیر بار این همه بحران برخیزد. با چنین اوضاع و احوالی بدون موافقت روسیه و آمریکا در سوریه هم جایگاهی نخواهد داشت. اردوغان در واقع به تمامی فروپاشید.

   بسیاری از سیاستمداران و تحلیلگران این حملات را تله‌های برای اردوغان نامگذاری کرده‌اند. باید دقت کرد. هیچ فرد و یا نیرویی روی اردوغان حساب باز نمی‌کند و اجازه هم نخواهند داد که در سوریه دارای جایگاه باشد."